بایگانی روزانه: نوامبر 23, 2012

اطلاعيه دادستانی تهران در مورد مرگ ستار بهشتی شبیه داستانهای پت ومت میمونه

دادستانی تهران پيرو اعلام فوت ستار بهشتی، با تاکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و تلاش در جهت احقاق حق و در راستای انجام وظايف ذاتی خود با تشکيل پرونده‌ای در اين خصوص، تحقيقات لازم را در جهت تعيين علت فوت و شناسايی مقصران احتمالی به عمل آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران پيرو اعلام فوت ستار بهشتی، با تأکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و تلاش در جهت احقاق حق و در راستای انجام وظايف ذاتی خود با تشکيل پرونده‌ای در اين خصوص، تحقيقات لازم را در جهت تعيين علت فوت و شناسايی مقصران احتمالی به عمل آورده که خلاصه‌ای از اين اقدامات به شرح زير به اطلاع عموم می‌رساند:

متوفی ستار بهشتی در تاريخ ۹/۸/۱۳۹۱ به موجب گزارش پليس فتا به دادسرای عمومی تهران وطبق نيابت قضايی صادره در شهرستان رباط کريم با اتهامات مندرج در پرونده دستگير وپس از تفهيم اتهام و صدورتامين قرار وثيقه در دادسرای شهرستان مذکور به بازداشتگاه پليس فتا در تهران اعزام می گردد. در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم به همراه مامورين به شعبه بازپرسی اعزام گرديده و پليس فتا طی گزارشی درخواست می کند به لحاظ انجام تحقيقات بيشتر در مورد متهم ده روز در اختيار مامورين پليس فتا قرار گيرد که بازپرس متهم را به زندان اوين معرفی و مقرر کرد در تاريخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ از زندان تحويل مامورين مذکور گردد که به همين نحو نيز اقدام گرديده اما در تاريخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ حسب گزارش پليس متهم در بازداشتگاه فتا فوت می نمايد که پس از اعلام مراتب فوت در عصر روز ۱۳/۸/۱۳۹۱ به کلانتری ۱۰۶ و اطلاع دادستانی تهران از واقعه، توسط بازپرس ويژه قتل دادسرای جنايی تهران دستورات لازم به منظور انجام تحقيقات مقدماتی صادر شد. در جريان تحقيقات، توسط بازپرس اظهارات پدر و مادر متوفی به عنوان شاکی استماع و شکايت اعلامی صورت جلسه شد.

متعاقباً تحقيقات اوليه از مأمورين پليس فتا صورت گرفت و با توجه به نتيجه تحقيقات و اظهارات ماموران پرونده و نيز مراقبين شيفت‌هايی که طی آن متوفی به بازداشتگاه وارد يا خارج شده است، سرانجام به چند نفر از مأمورين پليس شامل افسران پرونده و مراقبين بازداشتگاه تفهيم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی شده‌اند که در تحقيقات تکميلی از ماموران نيروی انتظامی، نتايج روشن‌ کننده به دست آمده است. همچنين از تنها متهمی که شب پيش از حادثه با متوفی در بازداشتگاه پليس فتا به سر می‌برده، پيرامون چگونگی حضور متوفی در بازداشتگاه، رفتار مأموران با وی و وضعيت جسمی وی تحقيقات لازم صورت گرفت.

همزمان دفاتر مربوط به ثبت وقايع بازداشتگاه فتا بررسی و تصوير تهيه شده از کليه‌ی صفحات اين دفاتر مربوط به روزهای ورود و خروج ستار بهشتی پيوست پرونده گرديده است که مؤيد تحقيقات بازپرس از ماموران انتظامی بازداشت شده می‌باشد. بررسی پرونده‌ی پزشکی متوفی در بهداری زندان اوين و تحقيق از پزشکان اين بهداری، اقدام ديگری بود که صورت گرفت.

در ادامه از زندانيانی که با متوفی در يک بند از زندان اوين به سر می‌برده‌اند و همچنين از مأموران بند محل نگه‌داری متوفی در خصوص وضعيت جسمی و نحوه‌ رفتار مأموران با مرحوم ستار بهشتی در هنگام ورود به زندان تحقيقات کاملی به عمل آمده است. ذکر اين مطلب ضروری است که دادستانی تهران همچنين در مورد فوت مرحوم ستار بهشتی سوای برخی اتهاماتی که متوجه مامورين بازداشتی است به برخی احتمالات ديگر که ناشی از تبليغات سوء و نحوه‌ ‌اطلاع رسانی غير متعارف برخی سايتهای معاند در مورد متوفی ستار بهشتی بوده است توجه لازم را نموده و به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه خواهد داد.

در اقدام ديگری طبق دستور بازپرس، جسد به پزشکی قانونی انتقال يافت که پس از معاينه جسد، گواهی مربوطه که مؤيد وجود چند فقره کبودی در کتف و دست و پای متوفی بود، صادر گرديد. پزشکی قانونی در نظريه اول، اعلام علت قطعی فوت را منوط به وصول جواب آزمايشگاه سم‌شناسی و نتيجه‌ کالبدگشايی نمود.

در تاريخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظريه بخش سم‌شناسی و آسيب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو يا سم در بدن متوفی منفی اعلام گرديد. در نظر ۲۴/۸/۱۳۹۱ اعلام گرديده است در معاينه ظاهری بعمل آمده چند مورد کبودی در حال جذب در تنه و اندام تحتانی و سائيدگی در قدام ساق چپ مشاهده گرديده و اعلام علت فوت به انجام تحقيقات قضايی منوط گرديد. در آخرين نظريه کميسيون پزشکی ۷ نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی) که به تاريخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گرديده، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسيهای انجام شده و با اطلاعات موجود، تعيين علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اين‌که در معاينه‌ی جسد و بررسی‌های تکميلی هيچ‌گونه دلايل و شواهدی از بيماری منجر به فوت احراز نگرديده است، محتمل‌ترين علت منجر به فوت می‌تواند پديده‌ی شوک باشد که در صورت احراز ايراد ضربه يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهای شديد روانی، اين عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد».

با توجه به مراتب فوق، دادستانی تهران با تأکيد بر سرعت در مشخص شدن علت فوت و رسيدگی دقيق به پرونده، روند تحقيقات را بدون هيچگونه وقفه و ملاحظه‌ای به طور مستمر در جهت احراز واقعيت و احقاق حق ادامه داده و نتايج حاصل از تحقيقات را به اطلاع عموم خواهد رساند

حماقت این مردم فلک زده را میتوان در این عکسها دید اینجا کرمان است

آخه نفهم تر از بسیجی هم روی زمین وجود داره,فرمانده بسیجی: گلوله که خوردم، حظ کردم! (ویدئو)

عکس / پاسپورت یک ایرانی در زمان قاجار

عکس /به بهانه چاپ این کاریکاتور روزنامه مغرب از طرف وزارت ارشاد میخواهد توقیف شود

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: