بایگانی روزانه: مارس 16, 2013

سید عزت الله رشمه ای در آرزوی برقراری دموکراسی در ایران

این رژیم چقدر در رتبه اول قرار میگیرد این بار در تولید

آمار خودروسازی جهان منتشر شد: ‌ایران رتبه اول در افت تولید

بالاخره اتفاق افتاد اگر بسیاری از صنایع کشورمان طی 8 سال گذشته با سیر نزولی مواجه بودند-تا حدی که بانک مرکزی از انتشار آمارهای بروز آنها خودداری کرد- اما لااقل صنعت خودروی ایران از نظر تیراژ به لحاظ کمیت در جهان صاحب نام بود.

به گزارش جهان به نقل از عصر ایران، با این حال انتشار آمار وضعیت صنعت خودروی جهان در سال 2012 نشان از افت جایگاه جهانی ایران در صنعت خودرو دارد،‌ اما باز هم ایران صاحب رتبه شد:«رتبه اول جهان در کاهش تولید در سال 2012».

تولید خودرو در ایران در حالی تقریبا نصف شده است که کشورمان یک دهه ، حتی در بدترین سال های صنعت خودروی جهان روندی رو به رشد داشت!

صنعت خودروی ایران در سال 2012 صاحب رکورد بیشترین کاهش تولید در جهان شد. صنعت خودرویی که روزگاری صاحب مقام دوم رشد تولید در جهان به شمار می رفت(از کیفیت بگذریم، به لحاظ کمیت روزگاری ما دومین کشور از نظر کمیت تولید خودرو بودیم) حالا در سال 2012، وضعیتش حتی از مصر بحران زده هم بدتر شده است.

بر اساس آخرین گزارش سازمان تولیدکنندگان وسایل نقلیه که معتبرترین سازمان بین المللی در این حوزه به شمار می رود، تولید خودروی ایران در سال 2012 میلادی 40 درصد کاهش داشته و به این ترتیب از نظر کاهش تولید در مقام اول کشورهای تولید کننده خودروی جهان ایستاده است.

پس از ایران مصر و اوکراین به ترتیب با 30 و 27 درصد کاهش قرار دارند. گفتنی آن که میانگین رشد تولید خودرو در جهان در سال 2012 برابر پبج و سه دهم درصد بوده است.

همچنین از نظر حجم تولید، ایران از رتبه سیزدهمین کشور پر تیراژ سال 2011 به هجدهمین کشور در بین تولید کنندگان خودرو سقوط کرده است.

وضعیت خودروسازی ایران در سال های اخیر

1999: در این سال مجموع تولیدخودروی کشورهای جهان برابر56,258,892 و تولید ایران برابر 119,419 دستگاه بود، به بیانی 0.21(0ممیز21) درصد از حجم کل تولید جهان در این سال به ایران اختصاص داشته است.

2000: در سال 2000 تولید خودروی ایران با نزدیک به 133 درصد رشد، به 277,985 دستگاه میرسد، در این سال مجموع تولید کشورهای جهان برابر 58,374,162 دستگاه بوده است که نشان دهنده سهم 0.47(0ممیز47) درصدی ایران از مجموع تولید جهان است. همچنین در حالی که تولید خودروی کشورمان در این سال 133 درصد رشد داشته، میانگین رشد تولید خودرو در جهان برابر 3.8(3ممیز8) درصد بوده است.

2001: بازهم افزایش میزان تولید ایران، در سال 2001 ایران مجموعا 323,216 دستگاه خودرو تولید کرده که حاکی از رشد سالانه بیش از 16 درصدی صنعت خودروی کشورمان به لحاظ کمی است، این در حالیست که مجموع تولید خودرو در جهان در این سال برابر 56,304,925 دستگاه بوده که نسبت به سال قبل یعنی سال 2000 نزدیک به 3.5(3ممیز5) درصد نیز کاهش نشان می دهد.

2002: تولید خودروی جهان4.8(4ممیز8) درصد افزایش یافته و به 58,994,318 دستگاه می رسد، اما درصد رشد سالانه تولید ایران همچنان بیش از رشد جهانی است، در سال 2002، در ایران جمعا 452,075 دستگاه خودرو تولید شده است که درصد رشد صنعت خودروسازی کشورمان را به نزدیک به 40 درصد رسانده و آن را پس از چین در رتبه سوم بالاترین رشد تولید خودرو در جهان قرار داده است.

2003: در این سال اندک تغییری در جایگاه ایران مشاهده می شود، هند با نزدیک به 30 درصد، جای ایران را در رتبه سوم گرفته و ایران به رتبه چهارم کشورهای افزایش دهنده تولید می رود، با این حال هنوز درصد رشد سالانه تولید خودروی کشورمان نزدیک به 29 درصد است و ایران با تولید 582,099 دستگاه خودرو مجموع 60,663,225 دستگاه خودروی تولید شده در جهان، سهمی نزدیک به یک درصد از کل تولید خودروی جهان را به خود اختصاص داده است.

2004: مجموع تولید خودرو در کشورمان بیش از 35 درصد رشد دارد، به طوری که در این سال 788,658 دستگاه خودرو در ایران تولید شده است، این در حالیست که مجموع تولید خودرو در جهان با 6.3(6ممیز3) درصد به 64,496,220 دستگاه رسیده است.

2005: شیب تند صعود تیراژ تولید خودرو در ایران اندکی متوقف می شود، اما حرکت رو به بالای آن متوقف نشده است. در این سال اگرچه رشد سالانه تیراژ خودروی ایران تنها 3.6(3ممیز6) درصد رشد داشته، اما همچنان از درصد رشد جهانی یعنی 3.1(3ممیز1) درصد بیشتر است. 817,200 دستگاه خودرو در مقابل 66,482,439 دستگاه مجموع تولید خودروی جهان کارنامه کشورمان را در این سال تشکیل می دهد.

2006: سال نسبتا خوبی بعد از سال 2005 است، تولید خودرو در ایران با 10.7(10ممیز7) درصد رشد به 904,500 دستگاه رسیده که در مقابل 69,222,975 دستگاه تولید جهانی با درصد رشد نزدیک به 4 درصد رقم قابل توجهی است.

این ارقام یعنی سهم ایران از مجموع تیراژ صنعت خودروی جهان در سال 2006 به 1.3(1ممیز3) درصد رسیده است.

2007: در این سال یک رشد 3/10(10 ممیز3) درصدی را شاهد هستیم، درصد رشد سالانه فرق چندانی نکرده است، اما تولید ایران به 997,240 دستگاه رسیده است. این را در کنار 73,266,061 دستگاه خودروی تولید شده در سال 2007 در جهان بگذارید که تنها 5.8 درصد رشد داشته است، این یعنی هنوز سهم 1.3(1ممیز3) درصدی ایران از تولید جهانی محفوظ است.

2008: سال بدی برای صنعت خودروی جهان بود، تولید کل خودرو در جهان در این سال 3.7(3ممیز7) درصد کاهش داشت و به 70,520,493 دستگاه رسید، اما تولید ایران همچنان می تازد، در حالی که اغلب کشورهای بزرگ جهان تولید خود را کاهش دادند، ایران با 5.4(5ممیز4) درصد رشد، تولید خود را به 1,051,430 دستگاه رساند.

به این ترتیب سهم ایران از مجموع تولید خودروی جهان به نزدیک1.5(1ممیز5) درصد ارتقا یافت.

2009: ایران همچنان رو به بالاست، با رشد 9.4( 9ممیز4) درصدی تولید خود را به 1,394,075 دستگاه رسانده، اما تولید جهانی وضعیت خوبی ندارد، در سال 2009 که میتوان آن را سال سیاه صنعت خودروی جهان نامید، تولید جهانی کاهش 12.4 (12ممیز4) درصدی داشته و به 61,791,868 دستگاه رسید. این یعنی افزایش سهم ایران از تولید جهان به 2.2 درصد.

2010: جهان تولید خود را با نزدیک به 26 درصد رشد به 77,703,987 دستگاه می رساند، ایران هم زیاد عقب نمی ماند، تولید ایران در این سال با14.7 (14ممیز7) درصد رشد به 1,599,454 دستگاه میرسد، به این ترتیب سهم ایران از جمع تولید خودروی جهان به نزدیک 2 درصد رسید.

2011: خبرهای خوبی برای ایران وجود ندارد، شیب تند افزایش تولید سال های قبل به 3.1(3ممیز1) درصد می رسد به طوری که مجموع تولید خودروی کشورمان در این سال برابر 1,648,505 دستگاه بوده است. این در حالیست که تولید جهانی نیز دقیقا همین قدر رشد سالانه یعنی3.1(3ممیز1) درصد داشته و برابر 79,989,155 بوده است. اما همچنان ایران نزدیک به 2 درصد از مجموع تولید خودروی جهان را به خود اختصاص داده است.

2012: باور نکردنی است، تولید خودروی ایران ناگهان با کاهش 40 درصدی روبرو شده است و به 989,110 دستگاه رسیده، این کاهش باور نکردنی تولید ایران در حالیست که تولید جهانی 5.3(5ممیز3) درصد رشد داشته و به 84,141,209 دستگاه رسیده است.

به این ترتیب در سال 2012، ایران که در سال 2009 سهم خود را از مجموع تولید جهانی به بیش از 2 درصد افزایش داده بود، بار دیگر سهم خود را در بازار از دست داده و با کاهش 5/0(0ممیز5) درصدی سهمش از کل تولید خودروی جهان با کاهش 1.1 درصدی نسبت به سال 2009 به 1.1 درصد می رسد.

غول های خودروساز در سال 2012

در سال 2012 چین با تولید بیش از 19 میلیون دستگاه خودرو تولید خود را 4.6(4ممیز6) درصد افزایش داد تا در رتبه اول کشورهای تولید کننده خودروی جهان بایستد.

ایالات متحده امریکا با رشد19.4(19ممیز3) درصدی دومین تولید کننده بزرگ جهان در سال 2012 به شمار می رود که تولید آن بالغ بر 10 میلیون دستگاه برآورد شده است.

ژاپن نیز تولید خود را 18.4(18ممیز4) درصد افزایش داده و به نزدیک 10 میلیون دستگاه در سال 2011 رسانده و پس از آن،آلمان با تولید نزدیک به 5/5 میلیون دستگاه قرار دارد، تولید آلمان در سال 2012 نسبت به سال قبل بیش از 8 درصد کاهش داشته است.

کره جنوبی نیز که در رتبه بعدی با تولید 4.5(4ممیز5) میلیون دستگاه قرار دارد تولید خود را بیش از 2 درصد در سال 2012 کاهش داده است. اما هندوستان با رشد 5.5 درصدی تولید خود به رقم چشمگیر 4 میلیون دستگاه دست یافته است.

پس از این کشورها به ترتیب: برزیل، مکزیک، تایلند، کانادا، روسیه، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، چک، ترکیه، اندونزی، ایران، اسلواکی، آرژانتین، ایتالیا، لهستان، مالزی، بلژیک، آفریقای جنوبی، تایوان، رومانی، مجارستان، استرالیا، ازبکستان، پرتغال، سوئد، اتریش، اسلوونی، اوکراین، هلند، مصر، صربستان و فنلاند قرار دارند.

گفتنی است تایلند با رشد بیش از 70 درصدی، اسلواکی با رشد نزدیک به 41 درصدی، اندونزی با رشد نزدیک به 27 درصدی، ایالات متحده امریکا با رشد بیش از 19 درصدی و ژاپن با رشد بیش از 18 درصد در صدر کشورهایی قرار دارند که در سال 2012 تولید خود را افزایش دادند.

و از آن سوی جدول ایران با کاهش 40 درصدی، مصر با کاهش نزدیک به 31 درصدی، اوکراین با کاهش بیش از 27 درصدی سه کشوری هستند که بیشترین کاهش تولید را در سال 2012 تجربه کردند.

برنج هم قسطی شد! (تصویر)

berenjGhestiSMS

احمدی‌نژاد : ولایت فقیه جبهه سیاسی برای یک عده‌ای خاص نیست تا بازی‌های انتخاباتی خود را پیش ببرند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود احمدی‌نژاد در دیدار مسئولان ستاد عالی و فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با بیان این‌که هر چقدر از مساجد و اهمیت آن صحبت کنیم کم است، افزود: مسجد دارای ابعاد فراوانی است و در واقع باید گفت ابعاد مسجد به موازات ابعاد وجودی انسان گسترش پیدا می‌کند به گونه‌ای که تمام نیازهای اصلی انسان از طریق مسجد قابل تامین است.

وی با بیان این‌که یک دین بیشتر نیست و آن اسلام است و در واقع ما یک دین توحیدی داریم که آن اسلام است، افزود: هر کدام از پیامبران نیز نسبت به وضعیت بشر در هنگام ارائه اسلام آن را یک قدم جلوتر بردند و پیامبر اسلام اکمل آن را عرضه کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه رییس‌جمهور در پاسخ به سوال یکی از حضار در ارتباط با بحث ولایت فقیه به عنوان حلقه واسطه بین انسان و امامت، گفت: جمهوری اسلامی تمرین امامت و ولایت است، همه عظمت جمهوری اسلامی از آن امام و شهداست و در واقع این راهی است که آنها باز کرده‌اند و نظام ولایت فقیه پشت آن به امام زمان محکم است و در واقع برای امام زمان و استقرار حکومت امام زمان است.

وی گفت: ولایت فقیه این نیست که جبهه سیاسی برای یک عده‌ای خاص باشد که خود را پشت آن مخفی کنند و بازی‌های انتخاباتی خود را پیش ببرند، بحث از این موضوع بالاتر است. ما نباید این موضوع را بیاوریم در قالب بحث‌های کلیشه‌ای یا دم دستی.

احمدی‌نژاد با بیان این که در زمان یک عده‌ای خود را طرفدار بازار معرفی کردند و عده‌ای دیگر طرفدار مستضعفین ولی در واقع هیچ کدام به واقع طرفدار بازار یا مستضعفین نبودند، گفت: بعد آمدند چپ و راست را مطرح کردند و بعد این ور و آن ور، اینها بازی سیاسی است.

وی با بیان این که بحث امامت و ولایت فقیه بحث‌های مبنایی و متعالی است، اظهار کرد: نباید در سطح کارهای دم دستی آن را پایین آورد.

وی با بیان این‌که هر کس ذره‌ای به اندیشه‌های الهی معتقد باشد، زیر پرچم ولایت است و در واقع ولایت متعلق به تمام بشریت است، گفت: نقطه هجمه اصلی شیطان این است که انسان را از خود و امام غافل کند و می‌گوید در مورد هر چیزی می‌خواهید صحبت کنید ولی از امامت و ولایت صحبت نکنید.

احمدی‌نژاد با بیان این‌که من تقسیم‌بندی سنی و شیعه را قبول ندارم، چراکه پیامبر ما همگی یکی است و دین هم یکی بیشتر نیست، افزود: وحدت باید حول محور امام شکل گیرد و در واقع شان امام ایجاد وحدت بین بشریت خداپرست در برابر شیطان است.

سردار جزایری: آقای اوباما همه گزینه‌های ما هم روی میز است

سخنگوی نیروهای مسلح خطاب به دولتمردان آمریکایی تاکید کرد: آقای اوباما، اشتباه نکن ما هم همه گزینه‌هایمان روی میز است. قبل از آنکه بیشتر از این در باتلاق منطقه گرفتار شوید به سرزمین خود بازگردید.

به گزارش فارس، سردار سید‌مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی گفت: مقاومت منطقه در حدی به بلوغ سیاسی رسیده است که در برابر رژیم‌های سلطه سر خم نخواهد کرد.

جزایری اعلام داشت: انگلیس و فرانسه، ارتجاع منطقه، آمریکا و صهیونیست ‌ها قطعا بازنده نهایی جنگ در سوریه هستند و این کشورها باید منتظر عواقب پشیمان کننده اقدامات تروریستی خود در سوریه باشند.

جزایری در بخش دیگر سخنانش با استهزاء سخنان بعضی از حاکمان صهیونیستی در خصوص تهدید جمهوری اسلامی ایران اذعان داشت: فرماندهان ما، اختیار پاسخ فوری به هرگونه اقدام خصمانه دشمن را دریافت کرده‌اند و قدرت تفکر را از متجاوزان خواهند گرفت.

سخنگوی نیروهای مسلح در پایان خطاب به دولتمردان آمریکایی تاکید کرد: آقای اوباما، اشتباه نکن ما هم همه گزینه‌هایمان روی میز است. قبل از آنکه بیشتر از این در باتلاق منطقه گرفتار شوید به سرزمین خود بازگردید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: