بایگانی روزانه: آوریل 11, 2013

آخرين ليست زندانيان محبوس در زندان اوين

arton19016

خبرگزاری هرانا – در حال حاضر بيش از دويست و هفت زندانی سياسی و همينطور امنيتی و عقيدتی در بند ۳۵۰ و زنان (نسوان) زندان اوين محبوس هستند. اين تعداد علاوه بر افرادی که در دادگاه‌های انقلاب محکوم به تحمل حبس شده‌اند، افراد بلاتکليف را نيز شامل می‌شود.

لازم به توضيح است علی‌رغم اينکه بند ۳۵۰، از بند‌های عمومی زندان اوين به شمار می‌رود، زندانيان در آن از بديهی‌ترين حقوق يک زندانی ائم از برقراری تماس تلفنی و يا ملاقات حضوری با خانواده‌های خودشان محروم هستند.

ليست دويست و هفت نفره‌ی مذکور که به همت گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران تهيه شده است، به شرح زير می‌باشد:

۱. ابراهيم بابايی / اقدام عليه امنيت ملی / شش سال
۲. ابراهيم رحيم طايفه * / جاسوسی / ده سال
۳. ابوالفضل شاهپری / تبليغ / اجتماع و تبانی / دو سال و سه ماه
۴. ابوالفضل عابدينی / اجتماع و تبانی / همکاری با دول متخاصم / تبليغ / يازده سال
۵. ابوالفضل قاسمی / اجتماع و تبانی / يک سال
۶. احمد دانشور * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۷. احمد قره چه / جاسوسی / ده سال
۸. احمد کريمی / جاسوسی / سه سال
۹. احمد هاشمی / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۱۰. اسداله هادی * / ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۱. اصغر قطان* / ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۲. اصغر محموديان * / ارتباط با مجاهدين خلق / شش سال
۱۳. افشين کرم‌پور / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۴. اميد بهروزی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۵. اميد خوارزميان / اجتماع و تبانی / يک سال و نيم
۱۶. اميد زارعی‌نژاد / جاسوسی / بلاتکليف
۱۷. اميد کوکبی / همکاری با دولت متخاصم / ده سال
۱۸. امير ارسطويی / تبليغ عليه نظام / بلاتکليف
۱۹. امير اسلامی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۲۰. امير خرم / اجتماع و تبانی / عضو نهضت ازادی / هشت سال
۲۱. امير خسرو دلير ثانی / عضويت در جنبش مسلمانان مبارز / چهار سال
۲۲. امير درستی / جاسوسی / هشت سال
۲۳. امير گرشاسبی / اجتماع و تبانی / سه سال
۲۴. امير مولادوست / جاسوسی / هشت سال
۲۵. امير ميرزايی حکمت / جاسوسی / ده سال
۲۶. امين چالاکی / اجتماع و تبانی / چهار سال
۲۷. آرش سقر / اجتماع و تبانی / پنج سال
۲۸. آريا حامدی / تبليغ عليه نظام / يکسال
۲۹. بختيار محمد صديق / اجتماع و تبانی / ندارد
۳۰. بسمه رحمن احمد رشيد الجبوری / جاسوسی / پنج سال
۳۱. بهادر عليزاده / تبليغ عليه نظام / توهين به مقدسات / چهار سال
۳۲. بهاره هدايت / فعال دانشجويی / نه سال و نيم
۳۳. بهزاد عباسی / جاسوسی / ده سال
۳۴. بهزاد ميرزايی / جاسوسی / پنج سال
۳۵. بهزاد هوشمند / جاسوسی / پنج سال
۳۶. بهناز ذاکری / ارتباط با مجاهدين خلق / ده سال
۳۷. بهنام معنوی / همکاری با دولت متخاصم / ده سال
۳۸. پوريا ابراهيمی / تبليغ عليه نظام / يک سال
۳۹. پيمان کاس‌نژاد / جاسوسی / سه سال
۴۰. با تير شاه محمد اف / تبعه ترکمنستان / جاسوسی / بيست سال
۴۱. جعفر گنجی / اجتماع و تبانی / تبليغ / هواداری از نهضت آزادی / چهار سال
۴۲. جواد زادکام / جاسوسی / سه سال
۴۳. چاری محمد مرادف / تبعه ترکمنستان / جاسوسی / بيست و يک سال
۴۴. حازم موسوی / تبعه عراق / جاسوسی / بلاتکليف
۴۵. حامد هوريابند / جاسوسی / تحصيل مال نامشروع / دو سال
۴۶. حامد ياری / جاسوسی / دو سال
۴۷. حسن اسدی زيد آبادی / اجتماع و تبانی / چهار سال
۴۸. حسن جوانی / ارتباط با مجاهدين خلق / دوازده سال
۴۹. حسن سی سختی / فعال سايبری / ابد
۵۰. حسن فرجی * / جاسوسی / هفت سال
۵۱. حسن محمدی / توهين به مقامات / سه ماه
۵۲. حسين زرينی / اجتماع و تبانی / چهار سال
۵۳. حسين لاوی / همکاری با دول متخاصم / ندارد
۵۴. حسين نعيمی‌پور / اجتماع و تبانی / چهار سال
۵۵. حکيمه شکری / مادران عزادار / سه سال
۵۶. حميد درخشنده / جاسوسی / هفت سال
۵۷. حميد رضا مرادی * / دراويش گنابادی / بلاتکليف
۵۸. حميد زندی فر / جاسوسی / هشت سال
۵۹. حميد قاسمی شال / جاسوسی و ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۶۰. حميد کرباسی / اجتماع و تبانی / دو سال
۶۱. داور حسينی وجدان / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / شش سال
۶۲. راحله ذکايی / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۶۳. رامين تنباکويی / فعال سايبری / ندارد
۶۴. رحمان حبويی / همکاری با دول متخاصم / سه سال
۶۵. رحمان قهرمانپور* / جاسوسی / سه سال و نيم
۶۶. رسول اعتصامی / جاسوسی / پنج سال
۶۷. رضا انتصاری / درويش گنابادی / بلاتکليف
۶۸. ريحانه حاج ابراهيم دباغ / ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۶۹. زهرا منصوری / ارتباط با مجاهدين خلق / دو سال
۷۰. ژيلا بنی يعقوب / روزنامه نگار / يک سال
۷۱. ژيلا کرم‌زاده مکوندی / مادران صلح / دو سال
۷۲. سالار ستوده / جاسوسی / سه سال
۷۳. سروش ثابت / اجتماع و تبانی / دو سال
۷۴. سعيد جلالی فر / اجتماع و تبانی / تبليغ / سه سال
۷۵. سعيد عابدينی / عقيدتی / مسيحيت / هشت سال
۷۶. سعيد متين‌پور * / تبليغ عليه نظام / جاسوسی / هشت سال
۷۷. سعيد مدنی / عضويت در ملی مذهبی / سه سال
۷۸. سمکو خلقتی / جاسوسی / پانزده سال
۷۹. سهيل بابايی / توهين به مقدسات / بلاتکليف
۸۰. سيامک قادری / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۸۱. سياوش حاتم / اجتماع تبانی / يک سال و نيم
۸۲. سيد سعيد حائری / اجتماع وتبانی / دو سال
۸۳. سيد عباس نبوی / هواداری از سازمان / يک سال
۸۴. سيد محمد سيف‌زاده * / اجتماع و تبانی / تبليغ / هشت سال/ به رجايی شهر منتقل شد
۸۵. سيد محمود باقری / اجتماع و تبانی / تبليغ / نه سال و نيم
۸۶. سيد مهدی خدايی / فعال حقوق بشر / اجتماع و تبانی / تبليغ / هفت سال
۸۷. سينا عظيمی / جاسوسی / پنج سال
۸۸. شاهمرادی / جاسوسی / بلاتکليف
۸۹. شاهين دادخواه / اجتماع و تبانی / همکاری با دول متخاصم / پنج سال
۹۰. شبنم مددزاده / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق، فعال دانشجويی / پنج سال
۹۱. شعرزاده قرقيزستان * / جاسوسی / بلاتکليف
۹۲. شيوا نظر آهاری / محاربه، فعال حقوق بشر / چهار سال
۹۳. صادق شفاعی / تبليغ عليه نظام / هشت ماه
۹۴. صديقه مرادی / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / ده سال
۹۵. عاليه کبرائيان / جاسوسی / دو سال
۹۶. عباس اوغر / جاسوسی / ده سال
۹۷. عبدالرضا خزانه داری / جاسوسی / ده سال
۹۸. عبدالرضا قنبری / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۹۹. عبدالفتاح سلطانی * / تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر /اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / سيزده سال
۱۰۰. عبدالقادر جاسم خان / اقدام عليه امنيت ملی / بلاتکليف
۱۰۱. عبداله جعفری / اجتماع و تبانی / دو سال و نيم
۱۰۲. عبداله مومنی / اجتماع و تبانی / پنج سال
۱۰۳. علی اکبر محمد‌زاده / اجتماع و تبانی / تبليغ / شش سال
۱۰۴. علی ذاکری / اجتماع و تبانی / توهين به رهبری / چهار سال
۱۰۵. علی زاهد / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۱۰۶. علی شريعتی / تبليغ عليه نظام / هشت ماه
۱۰۷. علی علايی * / همکاری با دولت متخاصم / هفت سال
۱۰۸. علی معزی * / ارتباط با مجاهدين خلق / بلاتکليف
۱۰۹. علی نعمتی / جاسوسی /
۱۱۰. عليرضا بهشتی / تبليغ عليه نظام / اجتماع و تبانی / پنج سال
۱۱۱. عليرضا رجايی / عضويت در شورای مرکزی / ملی مذهبی / هشت سال
۱۱۲. عليرضا روشن / تبليغ عليه نظام / يک سال
۱۱۳. عليرضا سيديان / مسيحی، عضو گروه موسوم به «کليسای ايران» / شش سال
۱۱۴. عليرضا قصاب‌زاده / جاسوسی / سه سال
۱۱۵. عماد بهاور / عضويت در نهضت آزادی / ده سال
۱۱۶. غلام‌نژاد / ارتباط با مجاهدين خلق / دو سال
۱۱۷. غلامحسين اسدی / جاسوسی / بلاتکليف
۱۱۸. غلامرضا حسينی / جاسوسی / ده سال
۱۱۹. غلامرضا خانيان / اجتماع و تبانی / دو سال
۱۲۰. غلامرضا خسروی / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۱۲۱. غلامرضا عبدالهی / مسيحی، بند ۲۰۹ / بلاتکليف
۱۲۲. فاران حسامی / بهايی / چهار سال
۱۲۳. فرزاد روحی / تبليغ عليه نظام / توهين به مقدسات / سه سال و نيم
۱۲۴. فرشيد فتحی / مسيحی / شش سال
۱۲۵. فرشيد لاهوتی / اجتماع و تبانی / يک سال
۱۲۶. فرشيد يدالهی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۲۷. فرهاد اطلسی / جاسوسی / ده سال
۱۲۸. فريبا کمال آبادی / بهايی / ۱۰سال
۱۲۹. فريبرز رئيس دانا / تبليغ عليه نظام / يک سال
۱۳۰. فريدون صيدی راد / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / سه سال
۱۳۱. فيض اله عرب سرخی * / اجتماع و تبانی / عضويت در مجاهدين انقلاب / پنج سال
۱۳۲. کاظم معتمد / توهين به مقدسات / چهار سال
۱۳۳. کامران ايازی / عقيدتی / نه سال
۱۳۴. کاميار پارسا / اجتماع و تبانی / سه سال
۱۳۵. کاميار ثابت صنعتی * / جاسوسی / پنج سال
۱۳۶. کبری بنازاده امير خيزی * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۳۷. کفايت ملک محمدی / ناهيد / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۳۸. کيم / تبعه کره جنوبی / جاسوسی / بلاتکليف
۱۳۹. لوا حانجانی / بهايی / دو سال
۱۴۰. ماشااله حائری * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۱۴۱. مجيد اسدی / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / چهار سال
۱۴۲. مجيد صداقت / اجتماع و تبانی / يک سال
۱۴۳. مجيد معين / جاسوسی به نفع اسرائيل / هشت سال
۱۴۴. محبوبه کرمی / فعال حقوق زنان، فعال حقوق بشر / دو سال و نيم
۱۴۵. محرم قربيان / اخلال در نظم عمومی / چهار ماه
۱۴۶. محسن دانشپور * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۱۴۷. محسن صادقی نور / توهين به رهبری / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / چهار سال
۱۴۸. محسن ميردامادی / اجتماع و تبانی / دبير کل مشارکت / پنج سال
۱۴۹. محمد ابراهيمی / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۱۵۰. محمد اسحاق آبادی * / تبليغ عليه نظام / بلاتکليف
۱۵۱. محمد امين هادوی / تبليغ عليه نظام / اجتماع و تبانی / شش سال
۱۵۲. محمد آقايی / همکاری با دولت متخاصم / هفت سال
۱۵۳. محمد پارسا / ارتباط با مجاهدين خلق / سه سال
۱۵۴. محمد حاجی آقا / بازداشتی نيروی انتظامی / بلاتکليف
۱۵۵. محمد حسن يوسف‌پور سيفی / توهين به مقدسات / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / پنج سال
۱۵۶. محمد حيدری / همکاری با دول متخاصم / ندارد
۱۵۷. محمد داوری / اقدام عليه امنيت ملی / پنج سال
۱۵۸. محمد رضا حسينی / جاسوسی / دو سال
۱۵۹. محمد رضايی / تشکيل گروه غير قانونی / دو سال
۱۶۰. محمد شجاعی / همکاری با دولت متخاصم / ندارد
۱۶۱. محمد صادق ربانی * / اجتماع و تبانی / سه سال
۱۶۲. محمد صائمی* / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / سه سال
۱۶۳. محمد صديق کبودوند / اجتماع و تبانی / تبليغ / تشکيل گروه غير قانونی / فعال حقوق بشر / ده سال و نيم
۱۶۴. محمد قوی دل / اجتماع و تبانی / پنج سال
۱۶۵. محمد مهدی احمدی / جاسوسی / بلاتکليف
۱۶۶. محمد نصيری / توهين به مقدسات / ندارد
۱۶۷. محمد هادی بردبار / مسيحی / بلاتکليف
۱۶۸. محمد يزدان پرست / همکاری با دول متخاصم / چهار سال
۱۶۹. مختار صالحی / جاسوسی / ده سال
۱۷۰. مرتضی خزانه داری / جاسوسی / چهار سال
۱۷۱. مريم اکبری منفرد / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۱۷۲. مريم جليلی / مسيحی / دو سال و نيم
۱۷۳. مسعود پدرام / اجتماع و تبانی / عضويت در ملی مذهبی / سه سال
۱۷۴. مسعود جمالی آشتيانی / تبليغ عليه نظام / يک سال
۱۷۵. مسعود صادقی / اجتماع و تبانی / تبليغ / هواداری از نهضت آزادی / شش سال
۱۷۶. مصطفی بادکوبه ايی / تبليغ عليه نظام / يکسال
۱۷۷. مصطفی دانشجو / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۷۸. مصطفی ريسمانباف / اجتماع و تبانی / يکسال
۱۷۹. مصطفی عبدی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۸۰. مطهره بهرامی / سيمين / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / ده سال
۱۸۱. نصور نقی‌پور / اجتماع و تبانی / تبليغ / فعال حقوق بشر / هفت سال
۱۸۲. منيژه نجم عراقی / وکيل، عضو کانون نويسندگان / يکسال
۱۸۳. منيژه نصرالهی / بهايی / سه سال و نيم
۱۸۴. مهدی تاجيک / اجتماع و تبانی / دو سال
۱۸۵. مهدی ساجدی فر * / جاسوسی / ندارد
۱۸۶. مهدی محققی * / عضويت در نهضت آزادی / تبليغ عليه نظام / دو سال
۱۸۷. مهرداد آهن خواه / اجتماع و تبانی / چهار سال
۱۸۸. مهرداد پناهی / جاسوسی / ندارد
۱۸۹. مهرداد سرجويی / جاسوسی / سه سال
۱۹۰. مهسا امر ابادی / روزنامه نگار / دو سال
۱۹۱. مهوش شهرياری / بهايی / ده سال
۱۹۲. ميترا زحمتی / مسيحيت / دو سال و نيم
۱۹۳. ميترا زحمتی / مسيحيت / دو سال و نيم
۱۹۴. ميترا عالی / اجتماع و تبانی / يک سال
۱۹۵. ميثم درويش حسينی / اجتماع و تبانی / دو سال
۱۹۶. نادر جانی * / اجتماع و تبانی / سه سال
۱۹۷. نازنين ديهمی / اخلال در نظم عمومی و اقدام عليه امنيت ملی / هشت ماه
۱۹۸. نسرين ستوده / وکيل دادگستری، فعال حقوق بشر / شش سال
۱۹۹. نسيم سلطان بيگی / فعال دانشجويی / دو سال
۲۰۰. نوشين خادم / بهايی / چهار سال
۲۰۱. هانيه صانع فرشی / توهين به مقدسات / هفت سال
۲۰۲. همايون روستايی خوشکبيجاری / جاسوسی / پنج سال
۲۰۳. وحيد اصغری * / افساد فی الارض / محاربه / اعدام
۲۰۴. وحيد علی قلی‌پور / تبليغ عليه نظام / يکسال
۲۰۵. ولی غلام‌نژاد / ارتباط با مجاهدين خلق / دو سال
۲۰۶. ياشار دارالشفا / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۲۰۷. يعقوب ملکی / جاسوسی / ده سال

زندانيان ستاره دار: زندانيانی که دارای کهولت سن و يا بيماری شديد می‌باشند.

توضيح: ليست فوق شامل زندانيان محبوس در بند ۳۵۰ و نسوان زندان اوين است و اسامی زندانيان بند ويژه روحانيت همچون آيت الله کاظمينی بروجردی در ليست فوق ذکر نشده است.

روایت تکان‌دهنده خواهر ستار بهشتی از تهدیدهای بی‌پایان ماموران امنیتی: علنا می‌گویند می‌بریمت کهریزک

images

با گذشت بیش از پنج ماه از کشته شدن ستار بهشتی، خواهرش با اشاره به اینکه هنوز پرونده برادرش پس از گذشت ۵ ماه از حادثه به دادگاه ارائه نشده است، خبر داد که این خانواده همچنان تحت فشار و تهدید برای سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از کشور است.

سحر بهشتی به به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران  گفت:« علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی.»

سحر بهشتی در حالی از تهدیدهای ماموران امنیتی به خانواده اش خبر داد که سه شنبه ۲۰ فروردین ماه وزیر کشور برای پاسخ به سوال علی مطهری در خصوص علت مرگ ستار بهشتی در مجلس حاضر شد و البته در واکنش به سوال علی مطهری، نماینده مجلس گفت که فقط «باید منتظر رای قوه قضاییه ماند.» محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در گزارشش ستار بهشتی را فردی نامید که «از طریق درج مطالبی در وبلاگ خود اقدام به تبلیغ علیه نظام کرد و با فعالان سیاسی معاند نظام همکاری داشت و با آنها در تماس بود.» با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که فعالان سیاسی معاند نظام که ستار با آنها همکاری داشته است چه کسانی بوده اند.

این در حالیستکه علی مطهری روزسه شنبه گفت که در وبلاگ ستار بهشتی مطلب توهین آمیز پیدا نکرده است و همچنین اشاره کرد: «اتهام وی انتقاد یا توهین به مسئولان نظام در وبلاگش بوده است که البته در قانون توهین تعریف خاصی دارد و شامل الفاظ رکیک می شود اما بنده چنین چیزی را در نوشته های ستار بهشتی پیدا نکردم.»

علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس در اظهارات خود با اشاره به وبلاگ نویسان دیگری که در بازداشت هستند خواست تا به آنها سخت گیری نشود و همچنین در خصوص این ادعا که مادر ستار بهشتی اعلام رضایت کرده است، گفت:«ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را به من نشان دادند تا از من رضایت بگیرند نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند و مجبور شدم و امضا کردم. حتی اگر مادر او نیز رضایت داده باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است.» علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور در خصوص علت مرگ ستار بهشتی قانع نشده اند.

سحر بهشتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرش گفت:« پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است. حصر وراثت از ما خواستند که با وکیل به شعبه سوم دادسرای جنایی دادیم و گفتند که مقداری از تحقیقات مانده است ولی این امید را دادند که به زودی پرونده به دادگاه بفرستند و گفت شکنجه گر ستار در زندان است. »

خواهر ستار بهشتی که متولد سال ۱۳۶۴ و دارای یک پسر است با اظهار اینکه از این تهدید ها خسته شده اند و از گفتنش دیگر نمی ترسد گفت: « به خدا دیگر از جان خودمان سیر شدیم، خسته شدیم. مثلا جمعه آخر سال که می خواستیم برویم سر خاک برادرم به من تلفن زدند و تهدیدم کردند: “می گیریم و می بریمت، نرو. کتکت می زنیم.” حتی برای سر خاک رفتن یه جورهای ما تحت فشار هستم. دور تا دورمان پر از مامور است. وقتی به سرخاک هم می رویم، ماموران زن به من می گویند: ” پاشو برو دیگه، چی می خواهی نشستی!” همش با ترس زندگی می کنم. دیگر وقتی می خواهم از خانه بیرون بروم اشهدم را هم می گویم.»

سحر بهشتی گفت:« ستار را کشتند و فشارهایشان را از سر خانواده ستار کم نمی کنند. ما مورد ظلم قرار گرفتیم ما ظالم نیستیم، ما کشته دادیم ما نکشتیم. هر وقت هم حرف می زنم بهم می گویند که مراقب الفاظت باش.»

سحر بهشتی در پاسخ به این سوال که این تهدید های تلفنی و خیابانی از سوی چه کسانی صورت می گیرد، گفت:« از سوی ماموران امنیتی. آخر معلوم نیست که برای چه ارگانی هستند، همه شان لباس شخصی هستند. کارت شان را که به من نشان نمی دهند.»

سحر بهشتی در خصوص رضایت مادرش که مرتب از سوی مسولان به آن اشاره می شود، گفت: «آقا ستار ۴ روز بود که کشته شده بود به مامان بدون اطلاع من می گویند که می خواهیم شکنجه گران ستار را بهت نشان دهیم و با برادر و همسر من می برند و آنجا که می روند هر کدامشان را به یک گوشه می کشند و پلیس های امنیت این ها را دوره می کنند و به مادرم می گویند “از کجا معلوم که وقتی برگردی خانه سحرت زنده باشد شاید سحرت را هم بکشیم مثل ستار. دیگر رضایت بده، تمام کن، نگذار به قول گفتنی سحرت را هم ازت بگیریم.” دادشم را تهدید می کنند که خواهرت را می بریم. اصلا یک چیزهای نامربوطی گفته بودند که افتضاح است. از کهریزک بهش توضیح می دهند و از ترانه موسوی. به شوهرم هم گفته بودند که حکم بازداشت سحر در دست ماست، سحر را می بریم، مصاحبه کرده با صدای آمریکا و همه اینها را بهش گفته بودند. اینها هم خب ترسیده بودند و بنده خدا مادرم مجبور شده بوده چون دیگر نمی خواسته داغ دل دیگری رو دلش بیاید اجبارا یک امضا می دهد اما نسبت به شخص یا اشخاصی این رضایت نیست. حتی خانم پور فاضل (وکیل) گفت که این رضایت چه رضایتی بوده زمانیکه خودتان می گفتید که ستار به مرگ طبیعی رفته، سکته کرده. برای مرگ طبیعی رضایت گرفتید؟ رضایتی که با تهدید باشد اصلا مورد قبول نیست.»

خواهر ستار بهشتی درباره خواسته خود و خانواده اش گفت:« به ما یک نفر را به عنوان شکنجه گر اصلی ستار معرفی کردند که ستار زیر دست او کشته شده است. مادرم همچنان خواهان مجازات عادلانه است و اصلا و ابدا قرار نیست که فعلا رضایت بدهیم و یا حتی پیشنهادهای دیگری که شده را قبول کنیم. ما فقط خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی هستیم. تنها خواست مان این است که عدل علی برگزار شود، همین و بس. چون ستار بی گناه و زیر شکنجه کشته شد. ماموران بدون حکم وارد خانه مادرم شدند، او را بردند و چهار روز بعد کشتندش و آخر سر به ما می گویند خفه شویم، هنوز هم می گویند خفه شید.»

ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی زندن اوین در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»

بریتانیا خواهان لغو مجازات اعدام مجرمان اقتصادی در ایران شد

الوزير-بوزارة-الخارجية-لشئون-الشرق-الأوسط-وشمال-إفريقيا-اليستر-برت

وزارت امور خارجه بریتانیا از ایران خواسته است که حکم اعدام چهار مجرم اقتصادی را لغو کند.

به گزارش بی بی سی، الیستر برت، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه ای نوشته که احکام اعدامی را که اخیرا توسط دیوان عالی ایران تائید شده است را محکوم می کند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به «بزرگترین فساد مالی» تاریخ ایران بیش از یک سال پیش به جریان افتاد و چهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه آفرید خسروی، بنیانگذار شرکت امیر منصور آریا به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنان توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

به نوشته آقای برت، بریتانیا «قویا مخالف مجازات اعدام در هر شرایطی است. فساد و جرایم مالی، جرایم کم اهمیتی نیستند، با این حال بنا بر قوانین بین المللی مجازات اعدام فقط باید برای ‹خطرناکترین جرایم› در نظر گرفته شود.»

آقای برت در ادامه این بیانیه نوشته است: «از ایران می خواهم که در مجازات مه آفرید خسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی رضازاده تخفیف قائل شود و تعهدات بین المللی حقوق بشر را رعایت کند.»

در بهمن سال گذشته قوه قضائیه ایران کلیک اعلام کرد که مه آفرید خسروی، مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا» و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم «افساد فی‌الارض» به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.

بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، به عنوان متهم ردیف دوم، ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف سوم و سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، متهم ردیف چهارم سه نفر دیگری بودند که در این پرونده به اعدام محکوم شدند.

گزارش جدید اوپک: کاهش تولید نفت ایران ادامه دارد

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

رادیو فردا : سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در تازه ترین گزارش ماهانه خود که روز چهارشنبه، ۲۱ فروردین، منتشر شد تولید روزانه نفت ایران برای ماه مارس را دو میلیون و ۶۷۵ هزار بشکه اعلام کرده است که نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش تولید نفت روزانه ایران طی ماه گذشته میلادی حدود ۴۹ هزار بشکه نسبت به ماه قبل آن کاهش یافته است.

تولید نفت ایران طی سال گذشته میلادی، خصوصا بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در ۲۸ ژوئن و اول ژوئیه، به شدت کاهش یافت، به طوری که بنابر گزارش اوپک میانگین تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۲ به ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به میانگین تولید نفت سال ۲۰۱۱ حدود ۸۹۰ هزار بشکه کاهش یافته بود.

کمترین رقم تولید نفت ایران بعد از دوران جنگ، مربوط به دسامبر سال گذشته بود که حجم استخراج نفت خام کشور به دو میلیون و ۶۵۶ هزار بشکه سقوط کرد، اما از ابتدای سال جاری میلادی اندکی افزایش یافت.

این میزان کمترین حجم تولید نفت ایران از سال ۱۹۸۸، یعنی آخرین سال جنگ میان ایران و عراق است که بنا بر گزارش‌ها به دو میلیون و ۲۴۰  هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.

اوپک در گزارش ماهانه خود همچنین به تولید نفت ۱۲ عضو این سازمان اشاره کرده و می‌نویسد که این رقم در ماه مارس به ۳۰ میلیون و ۱۹۳ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه قبل آن حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد.

تولید نفت اوپک دقیقا ۹۵۰ هزار بشکه نسبت به متوسط تولید سال گذشته این سازمان کاهش یافته است. کشورهای عضو اوپک قبلا توافق کرده بودند که سقف تولید نفت این سازمان را در سقف سی میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارند.

نکته قابل توجه در گزارش اوپک، افزایش یک میلیون و پنجاه هزار بشکه‌ای تولید نفت عراق از سال ۲۰۱۱ تاکنون و کاهش ۹۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در این بازه زمانی است.

ایران که تا سال اواسط سال گذشته میلادی دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک بود، هم اکنون بعد از عربستان، عراق و کویت در مقام چهارم قرار گرفته است و فاصله آن با امارات تنها روزانه ۱۷ هزار بشکه تولید نفت است.

اوپک همچنین پیش بینی خود از وضعیت رشد جهانی در سال ۲۰۱۳ و میزان افزایش تقاضا برای نفت را تعدیل کرده است. در گزارش جدید اوپک پیش بینی شده است که میزان افزایش تقاضا برای نفت خام در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل روزانه ۸۰۰ هزار بشکه باشد. در گزارش قبلی اوپک این رقم ۸۴۰ هزار بشکه عنوان شده بود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: