بایگانی روزانه: آوریل 14, 2013

احمدی‌نژاد: کسانی‌که می‌خواهند سنگ‌اندازی کنند عددی نيستند

8524xdv1

محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت از عملکرد دولت خود دفاع کرد و گفت: «هر جا کاری دست خود دولت بود و دولت در آن نقش داشت، موفق شده است.» وی افزود: «کسانی‌که می‌خواهند سنگ‌اندازی کنند، به‌خدا عددی نيستند، اما آدم به‌خاطر مصالح کشور مراعات می‌کند و الا اين‌ها را سر جای خود نشاندن کاری ندارد.»

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود احمدی‌نژاد با حضور در گردهمايی خانواده‌ی صنعت، معدن و تجارت با مورد توجه قرار دادن بحث ضرورت پيشرفت کشور، گفت: همه متفق القول هستند که کشور با سرعت حداکثری پيشرفت داشته باشد و اين موضوع ماموريت، ظرفيت و شايستگی ماست. يعنی هم می‌توانيم پيشرفت کنيم، هم شايستگی‌اش را داريم و هم اين‌که بايد آن کار را انجام دهيم.

وی با بيان اين که کشور در مسير پيشر فت در زمينه‌های مختلف روی ريل خوبی حرکت می‌کند، اظهار کرد: دشمنان ما به دنبال بهانه هستند و پيشرفت ما را مستقيما در نظر گرفته‌اند و اين يک مساله‌ی عارضی است که بايد حل شود.

وی گفت:برخی فکر می‌کنند اين موضوع با گفت و گو حل می‌شود، اما با چه شرايطی بايد گفت و گو کرد؟ اصل مساله اين است که عده‌ای در دنيا پيشرفت ايران را نقطه مقابل خود می‌دانند و شما دلايلش را بهتر می‌ دانيد.

احمدی‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد:‌ همه اتفاقاتی که در يک سال و نيمی که گذشت رخ داد، قابل بيان کردن نيست. چون راه را برای فشارهای بيشتر باز می‌کند، اما آنها خودشان گفتند که می‌خواهيم تلاش کنيم، سازمان اداری و اجتماعی کشور را بپاشانيم و از اين منظر فشارها سنگين بود.

وی گفت: هدف گرفتن بانک مرکزی و مراوادت ارزی و نفت برای کشوری که اقتصادش با درآمدهای نفتی گره خورده يک جنگ تمام عيار اقتصادی بود که با موارد قبل فرق می‌کرد.اين بار کميته‌ای هوشمند و لحظه‌ای گذاشته بودند که تمام مبادلات و نقل و انتقالات ما را کنترل می‌کرد و می‌خواستند به اين روش با ما بر مساله‌ی تجارت خارجی برخورد کنند.در واقع همه‌ی توان نظام سرمايه‌داری عليه ملت ما بسيج شد.

رييس جمهور گفت: در کنار اين موضوع اتفاق ديگری افتاد که من شواهدش را دارم، البته نمی‌خواهم که مساله‌ی امروز ما شود، ولی بحث هماهنگی در داخل مساله‌ای بود .اگر مصاحبه‌ها و تيترهای يک سال و نيم گذشته را کنار هم بگذاريد، می‌بينيد که يک سناريو هماهنگ اجرا شده است و فشارهای خارجی و داخلی برای به هم ريختن بازار ارز به وجود آمد که کانه از اين قضيه خوشحال بودند همان کسانی که فشار می‌آوردند تا قيمت ارز بالا بماند مدعيان اصلی بودند که فحش می‌دادند . بنابراين اين يک جنگ روانی سنگين بدتر از محدوديت‌های اقتصادی بود که طراحی شد.نمونه هم داشت و آن اين که يک کسی در رسانه‌ی رسمی کشور ادعايی کند و با او برخورد نشود و حتی وقتی ما از او شکايت می‌کنيم باز هم با او برخوردی انجام نمی‌شود.

رئيس جمهور در ادامه با بيان اين که کشور ما در سال ۹۱ تحت سنگين‌ترين فشارهای اقتصادی و روانی قرار گرفت، گفت: می‌خواستند مردم ما را خسته کنند، اما شما در چنين شرايطی توليد و بازار و تجارت خارجی را اداره کرديد و در اين راستا جلوگيری از تحقق اهداف دشمن و مهارکردن ابعاد شکننده‌ی فشارهای خارجی بخش مهمی از پيروزی قلمداد می‌شود.

وی با مورد توجه قرار دادن نقش بانک مرکزی نيز اظهار کرد: ماجرايی که عليه بانک مرکزی در داخل درست شد کمتر از فشار خارجی نبود. بانک مرکزی تخلف و گناهی نکرده بود. قوانينی را که به دستش داده بودند، اجرا می‌کرد، اما به سر بانک مرکزی ريختند و احضار و برو و بيا راه‌ انداختند و اگر رئيس کل بانک مرکزی حرفی می‌زد، تمسخر و فشار به وجود می‌آ‌مد و اين در اين شرايط يک جنگ تمام عيار بود.

احمدی‌نژاد گفت: بسياری از فعالان اقتصادی هم تحت فشار بودند وقتی يک آدم بی‌سوادی که بلد نيست اسم خودش را بنويسد خود را در کارهای اقتصادی وارد می‌کند. مثلا به ما نامه‌ی رسمی می‌نوشتند که اين سد را در اينجا نسازيد و در جای ديگر بسازيد من به آنها می‌گفتم شما اصلا می‌فهميد سد يعنی چه؟ ولی آنها تهديد هم می‌کردند که اگر اين کار انجام نشود با شما برخورد می‌کنيم و در واقع به همين صراحت به ما می‌گفتند که اين کار را بکن و اين کار را نکن.بنابراين من با وجود کارکردن در چنين شرايطی صميمانه از شما تشکر می‌کنم.

وی تصريح کرد: به هر حال گرانی وجود دارد و در بخش‌های گوناگون هم مشکلات و نارضايتی‌هايی هم هست، اما اين موضوع به معنای اين نيست که شما کوتاهی کرديد. اگر تلاش‌های شما نبود، هر دو گروه بدخواهان به اهداف خود می‌رسيدند.

وی با بيان اين‌که يکی از نشانه‌هايی که اين بدخواهان به اهداف خود نرسيدند سفرهای نوروزی بود، اظهار کرد: آنها می‌خواستند گرد ياس بريزند و نشاط را از ميان ببرند، اما اين در حالی است که حجم بالايی از سفرهای نوروزی در نوروز امسال انجام شد و در همه جای ايران امسال مسافر پذيرفته شد. علاوه بر مکان‌هايی که مردم عموما می‌روند، هزار روستا به عنوان قطب گردشگری معرفی شدند. هر جا هم که مردم می‌رفتند مواد غذايی و بهداشت و آب وجود داشت و اين موضوع به معنای اين است که دشمنان ملت در طراحی‌هايشان و درخيز اوليه خود شکست خوردند.

وی خطاب به مسئولين حاضر در اين جلسه با بيان اين که شما با همان روحيه‌ای که تاکنون کار کرده‌ايد ادامه دهيد، افزود: ان‌شاء الله امسال يک اتفاق بزرگ رخ می‌دهد و يک انتخابات عظيم و باشکوه برگزار می‌شود که طی آن انرژی گسترده‌ای آزاد خواهد شد و همه چيز به نفع ملت ايران عوض می‌شود.

وی با بيان اين‌که ما برای پيشرفت خود نيازمند روحيه‌ی کار عالمانه مستمر و خستگی‌ناپذير هستيم، اظهار کرد: در اين مسير بايد چند کار انجام شود که يکی از مهمترين آنها تغيير جهت دادن به سمت در نظر گرفتن سرمايه و منابع کشور است.

رييس جمهور افزود: اگر بخش مهمی از سرمايه و منابع کشور به سمت انجام کارهای ناپايدار حرکت کند، آن وقت هر چه قدر تلاش هم شود، اصلاحی اتفاق نمی‌افتد. البته بايد دانست که مقدمه‌ی اين تغيير ذهنيت‌ها و تغيير اولويت‌ها در برنامه‌ريزی‌های اقتصادی است.

وی در بخش ديگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر چه اکنون تقاضای کاذب در بازار ارز و سکه داريم، اما همين سفرهای نوروزی نشان داد که به غير از يکی دو دهک درآمدی پايين منابع قابل توجهی در اختيار مردم است که می‌توانند آن را وارد چرخه‌ی اقتصاد کنند.

احمدی‌نژاد با بيان اين که جهت بايد به سمت سرمايه‌گذاری‌های دراز مدت برود و اين شدنی است، خاطر نشان کرد: برای اين که اقتصاد خود را از تاثيرگذاری درآمدهای نفتی مصون کنيم، بايد به سمت ساير منابع کشور که بومی است، برگرديم؛ چرا که اين منابع تحت تاثير فشارها قرار نمی‌گيرد.

احمدی‌نژاد در ادامه با مورد توجه قرار دادن ظرفيت‌های موجود در بخش زمين، آب و معدن، اظهار کرد: اگر بحث ماليات‌ها درست شود و هدفمندی اجرا شود، اتفاق‌ها چيز عجيب و غريبی نيست که بخواهد به واسطه آن ملت ايران تسليم شود و زانو زند.

وی گفت: من تضمين می‌دهم که اگر مانع تراشی نشود و ما بتوانيم از منابع خود به درستی استفاده کنيم، در واقع می‌توانيم به منابع اصلی خود که دست خودمان است و از حوزه‌ی دست‌اندازی دشمن خارج است به بهترين شکل بهره ببريم.

وی همچنين با بيان اين‌که ما نيازمند اصلاح ساختارها نيز هستيم، گفت: يکی از کارهايی که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، ادغام وزارت خانه‌ها بود که البته مخالفت‌هايی داشت و با سختی اين کار انجام شد، اما به هر حال بايد دانست امر اداره‌ی کشور يک امر واحد است. بخصوص مديريتی اجرايی در کشور نيز يکی امر واحد قلمداد می‌شود. همان که اقتصاد را تنظم می‌کند، بايد صنعت را نيز تنظيم کند و در بسياری از نقاط دنيا اين مساله حل شده است و اصلا وزرا، معاون رئيس جمهور هستند.

وی در ادامه با بيان اين‌که هر جا کاری دست خود دولت بود دولت در آن موفق شده است، گفت: مثلا در موضوع هسته‌يی جايی که دولت نقش داشت در اين بحث موفق بوده‌ايم، البته با حمايت‌های مقام معظم رهبری، اما هر جا ۴ تا صاحب‌کار پيدا شد کار مشکل داشت. هم اکنون هم می‌بينيم که با ادغام وزارت‌خانه‌ها اينها دارند کارشان را می‌کنند، اما برخی سيستم را نمی‌شناسند و درباره‌ آن چيزی نمی‌دانند و يک تصوير مبهم و عجيب از ساختار اداری در ذهنشان وجود دارد در حالی که اينقدر سخت نيست. و کسانی هستند که کارها را درست می‌کنند.

وی تاکيد کرد: اداره‌ی کشور يک امر واحد است و قانون اساسی هم همين را گفته. رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است به استثنای مواردی که در اختيار مقام معظم رهبری است والسلام؛ بنابراين ما بايد قانون اساسی را اجرا و ساختارها را جمع و جور کنيم تا اين همه انرژی مصرف نشود.

به گزارش ايسنا، احمدی‌نژاد در ادامه بحث ضرورت اعتماد مردم و استفاده از ظرفيت‌های مردم در کار اقتصادی را مد نظر قرار داد و گفت:‌اين که امسال را حماسه اقتصادی، تعيين کردند و فرمودند يعنی اين که کاری کنيم که شرايط را به نفع مردممان تغيير دهيم. در حال حاضر دشمن با ابزاری که در دست دارد، شرايط را تعيين کرده، بنابراين ما نيازمند حماسه‌ايم و حماسه يعنی اقدام سنگين که شرايط را به نفع ملت ايران تغيير دهد، ما بايد بدنه مردم را به صحنه بياوريم تا شرايط تغيير کند.

وی با بيان اين‌که آنچه تاکنون حاصل شده محصول اعتماد به مردم بوده است،افزود: بايد کارها را به مردم واگذار و به آنها اعتماد کنيم، البته برخی به نام مردم کار را به دست اشخاص خاص و خاص الخاص می‌دهند. اين در حالی است که با ۵ هزار نفر آدم نمی‌شود، اقتصاد را اداره کرد. اين که اقتصاد نيازمند سرمايه‌داران بزرگ است درست نيست. من می‌گوم اقتصاد نيازمند آدمهای بزرگ است و قريب به اتفاق مردم ظرفيت بزرگ شدن را دارند.

احمدی‌نژاد تاکيد کرد: بنابراين بايد به مردم اعتماد کنيم به خدا اين پيشرفت‌هايی که ما در عرصه‌های مختلف کسب کرده‌ايم، حاصل اعتماد مردم بوده است. چنانچه ديديم در بحث هسته‌يی پيشرفت‌های ما را کسی باور نمی‌کرد، اما آنچه برای ما به دست آمد حاصل اعتماد به مردم و جوانان بوده است.

وی در همين راستا تصريح کرد: وقتی بحث ۲۰ درصد بيان شد و ما می‌گفتيم مردم ما دارو می‌خواهند با همکاران و متخصصانمان صحبت کرديم و ما به آنها گفتم آيا شما می‌توانيد اين ۲۰ درصد را بسازيد يا نه؟ آنها گفتند دو سال زمان می‌خواهيم که ما گفتيم دو سال زياد است، بنابراين امکانات در اختيارشان گذاشتيم و ديديم ظرف ۱۸ ماه اين موضوع به سرانجام رسيد.

رييس جمهور همچنين خاطرنشان کرد: اين در حالی است که تکنولوژی چرخه سوخت يکی از سخت‌ترين تکنولوژی‌های دنياست. حالا با اين وجود مردم نمی‌توانند صنعت و کشاورزی را درست کنند ؟ ممکن است ده نفر تخلف کنند و يا جوان کار را نمی‌داند، زمين بخورد، حالا ما بايد به هربهانه‌ای راه را آنقدر ببنديم که کسی جرا نکند وارد اين عرصه شود؟

وی در ادامه گفت: وقتی می‌بينم افرادی هستند که خود را از بقيه ملت مومن‌تر می‌دانند و فکر می‌کنند بهتر می‌فهمند و اگر کارها را به چنگ خودشان بياورند بهتر است، خنده‌ام می گيرد همين که آنها همين خيال را دارند معلوم است که ته خط‌ هستند.چطور است که کسی خود را از ۷۵ ميليون بالاتر می‌داند؟

وی در ادامه با تاکيد بر اين که بايد منابع را به دست مردم بسپاريم، گفت: اين که مردم را برای کارهای اقتصادی گزينش کنيم، خيلی بد است گزينش برای کسی است که می‌خواهد وارد اداره‌ای شود، اما اين که وقتی يک نفر می‌خواهد کارخانه بسازد، از بچگی‌اش شمرده می‌شود و ذره بين می‌گذارند، بد است و در اين صورت است که حفره‌هايی برای سوء استفاده مالی ايجاد می‌شود و من معتقدم امسال بايد اينها را حذف کنيم.

احمدی‌نژاد همچنين با بيان اين‌که من ايمان دارم ملت ايران از اين گردنه با صلابت و پيروزی عبور می‌کند،تصريح کرد: ما حوادثی را در تاريخ از سر گذرانده‌ايم که اين مسائل که برای ما درست کرده‌اند، گوشه‌ای از آن هم نيست، ما دفاع مقدس و اصل انقلاب را پشت سر گذاشته‌ايم. صدها سال ايران اشغال بود، اما اشغال گران محو شدند و ايران ماند.

وی گفت: کسانی‌که می‌خواهند سنگ اندازی کنند، بخدا عددی نيستند، اما آدم به خاطر مصالح کشور مراعات می‌کند و الا اين ها را سر جای خود نشاندن کاری ندارد.

وی با بيان اين که قدرت و ملت ايران قدرت عظيمی است و فرهنگ و علم و صنعت جهان مديون ملت ايران است، افزود: پيش بينی می‌کنم امسال سال خوبی باشد.

وی افزود: بالاخره يک زمانی به انسان مسئوليتی می‌دهند که ثانيه‌ی اول و آخر آن با هم فرقی ندارد.

رييس جمهور تصريح کرد: بايد با همان انگيزه و اميد کار کرد و من هم در اين راستا تا دوازده مرداد ماه که می‌خواهم برای تنفيذ خادم بعدی روم با همان شتاب کار می‌کنم. اين چه اخلاقی است که برخی می‌گويند دولت شش ماه آخرش سست می‌شود . اصلا مگر دولت برای خودش کار می‌کند؟ چرا بايد سست شود؟ مگر بنا نيست که ما ذخيره‌ی آخرت را در اين دنيا فراهم کنيم. يک مشت آدم‌های جاهل و بعضا مغرض سال آخر دولت ، آن را تحت فشار قرار می‌دهد. آخر اين چه نفعی برای ملت دارد و بايد گفت که چه کسی اين قانون را به مغز عليل‌ شما نازل کرده است، بجای اين به دولت کمک کنيد تا يک مشکل حل شود! مگر می‌شود عمر گذشته يک ملت را جبران کرد.

وی در پايان خطاب به مسئولان حاضر در اين نشست اظهار کرد: شما قدر مسئوليت را می‌شناسيد، بنابراين بايد جلو برويم تا ان شاء الله ماموريت الهيمان را به سرانجام برسانيم.

همچنين در اين مراسم از برنامه‌ی راهبردی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت در قالب ۳۰ جلد کتاب رونمايی شد و غضنفری وزير صنعت و معدن و تجارت نيز گزارشی از عملکرد اين وزارت‌خانه در سال گذشته و همچنين اهدافی که برای سال جاری مد نظر است ارائه کرد.

معاون اول احمدی نژاد: آقایان دکترها! چرا آزمایش و نسخه را به فارسی نمی نویسید؟ (ویدئو)

هيچی نمی خورم» 3000 تومان شد! (تصویر)

hichiNemikhoram

گلایه شدید امام جمعه اهل سنت زاهدان از حاکمیت

حرف از برادری و اخوت زیاد زده می شود، اما مهم عمل است

سحام نیوز: مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنان خود در مراسم نماز جمعه اهل سنت زاهدان، به موضوع مصلای اهل سنت زاهدان اشاره کرده و با بیان اینکه رئیس جمهور و وزیر مسکن دستور اختصاص این زمین را داده اند، “کارشکنی برخی مسئولین استانی” را عامل بی نتیجه ماندن موضوع مصلای اهل سنت زاهدان عنوان کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه (۲۳ فروردین ۹۱) گفت: از ۱۰ سال قبل مصلای فعلی گنجایش نمازگزاران را ندارد و این موضوع و تقاضای اختصاص محلی وسیع تر برای برگزاری نماز عید اهل سنت در حاشیه شهر زاهدان در پایان دوران اصلاح طلبان مطرح شد. در آن زمان بررسی هایی نیز از سوی استاندار و مسئولین وقت، که گاهی اوقات در نماز جمعه و عیدین اهل سنت شرکت می کردند، صورت گرفت.- البته از مسئولین دوران اصول‏گرایان این گلایه موجود است که هیچگاه در دوران زمامداری خود در نماز جمعه و عیدین اهل سنت شرکت نکرده اند.- در آن زمان حاج آقای سلیمانی، نماینده رهبری در امور اهل سنت استان، و دیگر مسئولین کمبود جا برای نمازگزاران عیدین اهل سنت زاهدان را تائید کردند و با اختصاص ۳۰ هکتار زمین برای این منظور موافقت نمودند، اما پس از تحویل زمین، یکی از شخصیت‏های استانی، که مناسب نمی دانم نام ببرم، با واگذاری زمین مخالفت کرد و در حال حاضر این زمین در اختیار سپاه سلمان قرار داده شده است.
مولوی عبدالحمید در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مصلای اهل سنت زاهدان مدتهاست که به شدت مورد پیگیری است. ریش سفیدان، نخبگان، علما و اقشار مختلف مردم بارها به نهاد نماینده مقام رهبری، استانداری و فرمانداری مراجعه کرده و حتی به سپاه و بعضی از ارگان‏های دیگر متوسل شدند. یک بار خواستار امضای مردم شدند که ۳۰هزار مرد و همچنین خواهران نیز طومار جداگانه ای را امضا کردند. نامه های متعددی نیز به مقام معظم رهبری نوشته شد و بنده مطمئن هستم که ایشان نیز دستوراتی داده اند. در سفر رئیس جمهور به استان، نامه ای در این خصوص به ایشان داده شد و ایشان موافقت نموده و دستور دادند، و موافقت وزیر مسکن نیز گرفته شده است، اما متاسفانه با وجود تمام این موافقت‏ها هنوز نتیجه ای گرفته نشده است و معتقدم که تمام مشکلات از داخل استان است.
ایشان در ادامه اظهار داشت: اهل سنت زاهدان در حالی با مشکل مصلا مواجه هستند که مصلای ۲۷ هکتاری برادران شیعۀ ما به حدود۶۰ هکتار افزایش داده شد. در حالی که جمعیت نمازگزار اهل سنت زاهدان بسیار بیشتر از برادران شیعه است و اهل سنت استان متعلق به همین منطقه هستند و زمانی که در منطقه، سیستانی و بیرجندی و شیعه نبوده، این مردم در این منطقه زندگی کردند و در مقابل تهاجم انگلیسی‏ها از کشور دفاع نموده و شهید دادند که قبرستان‏های آنان شاهد این مدعاست. این سرزمین متعلق به این مردم است و این مردم معتقد به اخوت و برادری هستند، اما اینکه برادران شیعه ۶۰ هکتار زمین برای مصلا داشته باشند، ولی اهل سنت برای برگزاری نماز عیدین با مشکل مواجه باشند، این راه برادری نیست. امروزه حرف از برادری و اخوت زیاد زده می شود، اما چیزی که مهم است عمل است.

متاسفانه زمین‏های وسیعی، که جزو ثروت‏های ملی هستند، توسط بعضی ارگان‏ها تصاحب می شوند
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان گفت: گاهی بسیار متاسف می شوم که بعضی ارگان‏ها زمین وسیعی را از یک کوه تا کوه دیگر تصاحب می کند، در حالی که این زمین‏ها جزو ثروت‏های ملی بوده و باید برای ساختن و آبادانی شهر هزینه شده و به فروش برسند و به مردم استان واگذار شوند. اما بعضی‏ها این زمین را از فلان جا تا فلان جا و با عناوین مختلف در اختیار می گیرند و بخش بزرگی از زمین‏ها به نیروهای مسلح، که زور و قدرتشان زیاد است، داده شده است. نیروهای مسلح هر مقدار زمین لازم دارند به آنها داده شود. نیروهای مسلح نور چشم ما و مدافع امنیت و تمامیت ارضی ما هستند و ما با آنها کینه ای نداریم، اما برای نیروهای مسلح، اعم از ارتش، نیروی انتظامی، سپاه و… فروش این زمین‏ها جایز نیست.
مولویعبدالحمید افزود: زمین‏های بسیار زیادی به نیروهای مسلح و دیگر شرکت‏ها واگذار شده است، اما وقتی نوبت واگذاری زمین برای نماز به اهل سنت می رسد، بر مسئولین فشار می آید که این زمین را واگذار نمایند. امروز بنده بیشتر از استانداری، به عنوان نمایندۀ عالی دولت و همچنین از نماینده مقام معظم رهبری گلایه دارم. در موضوع مصلای اهل سنت زاهدان دستور رئیس جمهور و وزیر مسکن داده شده است و بنده مطمئنم که رهبری نیز دستور داده اند، زیرا ایشان به فکر مردم خودشان بوده و به آنها توجه دارند، اما مسئولین استانی کارشکنی می کنند.
ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: در این مصلا همین مردم استان، که شما از آنها انتظار دارید در مقابل تجاوز دشمنان خود را به کشتن بدهند و شما آنها را مسلح کرده اید تا با مخالفین شما مقابله کرده و از مرزها حفاظت نمایند، نماز خواهند خواند. لذا ما که متعلق به همین سرزمین هستیم و می خواهیم برادرانه و دوستانه در کنار شما زندگی کنیم، انتظار داریم که به مشکلات ما رسیدگی کنید.

گلایه دیگر مولانا عبدالحمید در خصوص مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان
مولوی عبدالحمید همچنین اشاره ای به موضوع واگذاری زمین مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان داشت و گفت: مدرسین حوزه با مشکل مسکن مواجه هستند. در این خصوص درخواست دادیم. از ما خواستند که تعاونی تشکیل دهیم، تعاونی تشکیل شد. همه ادارات تعاونی تشکیل دادند و به آنها زمین داده شد، اما به مدرسین حوزه زمین داده نشد. شهرداری آن زمان و دیگر ادارات از اعطای این زمین به حوزه ترسیدند. مدرسین حوزه از بازار آزاد و با قیمت آزاد و مشکلات فراوان که خانواده آنها مجبور به فروش زیورآلات خود شده اند، زمینی خریداری کردند، که البته در این موضوع نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و کارشکنی هایی صورت می گیرد. ما برای این موضوع مزاحم شما نشدیم و گلایه نکردیم، اما ما زمینی برای اقامه نماز عیدین می خواهیم و این موضوعی است که ۱۰ سال بنده آن را در دل نگه داشته ام. لذا انتظار ما آن است که مسئولین این مسأله را حل کنند. این خواسته همه مردم است و همه مردم، اعم از ریش سفیدان، نخبگان و … از این مسأله ناراحت هستند. اقامه نماز و اختصاص فضایی برای نماز جزو وظایف جمهوری اسلامی است.

کسانی که همه مسایل را امنیتی می کنند، افراد دوراندیشی نیستند
مولوی عبدالحمید ضمن انتقاد شدید از “امنیتی کردن مسایل اهل سنت در کشور” خاطرنشان کرد: متاسفانه هر موضوعی در مورد اهل سنت مطرح می شود، از جنبۀ امنیتی به آن نگریسته می شود. وقتی موضوع مسجد اهل سنت تهران مطرح می شود، موضوع “امنیتی” پیش می آید. چرا نماز و مسجد ما “امنیتی” شود؟! موضوع مصلای اهل سنت نیز، آن طور که از سخنان مسئولین معلوم می شود، به خاطر “مسایل امنیتی” با مشکل مواجه شده است. مسجد و مصلای اهل سنت چه نقصانی برای امنیت دارد؟ نماز و مسجد ما مایۀ عزت و افتخار جمهوری اسلامی و ملت ایران، اعم از شیعه و سنی است. در مساجد و مصلای ما غیر از وحدت و برادری موضوع دیگری مطرح نمی شود.
ایشان در ادامه تاکید کرد: توصیه ما به مسئولین آن است که همه مسایل را امنیتی نکنید. کسانی که همه مسایل را امنیتی می کنند، افراد دوراندیشی نیستند. متاسفانه استان ما، دانشگاههای ما و مساجد ما امنیتی شده اند. باید سعه صدر وجود داشته باشد. حکومت ما “جمهوری اسلامی” و یک حکومت مردمی است. حکومتی که استبدادی باشد از ملت احساس خطر کرده و برای حفاظت خودش همه جا را امنیتی می کند، اما ببینید همان‏هایی که همه جا را امنیتی کرده و خطوط متعدد امنیتی دور خود کشیدند با چه سرنوشتی دچار شدند؟ لذا حکومت‏های مردمی از مردم و از شیعه و سنی نمی هراسند.

مولوی عبدالحمید طی سخنان به حادثه زلزله اخیر در استان بوشهر نیز اشاره ای کرده و ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حادثه، از عموم مردم خواست تا به حادثه دیدگان این زلزله کمک نمایند.

ایشان در پایان با اشاره به ۲۹ فروردین، که به عنوان “روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی” نامگذاری شده است، نیروهای مسلح، به ویژه ارتش را نیروهای عزیزی در نزد ملت توصیف کرده و این روز را به ارتشیان محترم تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت نمود.

بیش از دو هزار نفر در سال ۱۳۹۱ بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا -نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لیست بازداشت شدگان در طول یک سال شمسی (۱۳۹۱) را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ۲۴ صفحه‌ای در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۱۷۹ تن از فعالین را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۶۴۹ مورد آن به صورت موردی و ۱۵۳۰ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا موردی بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است.

در این رابطه، اصناف ۷۶ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۱۱۸ مورد، اقلیت مذهبی ۳۴۱ مورد، اندیشه و بیان ۳۷۷ مورد، دانشجویان ۳۷ مورد، زنان ۴ مورد، فرهنگی ۵۱ مورد، کارگران ۷۶ مورد، کودکان ۲ مورد را شامل می‌شوند.

لازم به ذکر است بازداشت‌های فله‌ای شهروندان در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی نیز بالغ بر ۲۰۹۵ مورد شده است که اکثر آن مربوط به بازداشت خرده فروشان مواد مخدر و برخوردهای تحت نام اراذل و اوباش بوده است،. هم چنین ۲۷۲ نفر از شهروندان نیز به دلیل شرکت در جشن و میهمانی‌های شبانه بازداشت شدند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: