دفاع حسن روحانی از وزرای پيشنهادی در مجلس

images (3)

حسن روحانی با حضور در مجلس در دفاع از وزرای پيشنهادی خود گفت: «جامعه از افراط و تفریط به تنگ ‌آمده است.» وی افزود: «در انتخاب وزرا به هيچ عنوان سهم خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده‌است.» به گفته روحانی «اولويت دولت کاهش رشد نقدينگی است تا شتاب تورم کنترل شود.»

ايلنا: دکتر حسن روحانی(رئيس جمهور) با حضور در صحن علنی مجلس در دفاع از وزرای پيشنهادی خود گفت: قبل از هرچيز بابت يک هفته تلاش بی‌وقفه نمايندگان عزيز برای بررسی برنامه‌های وزرا و ويژگی‌های آن‌ها از شما کمال تشکر را دارم. همچنين اميدوارم در ساعات امروز و فردا و شايد پس فردا که پيش رو داريم تا سرنوشت کابينه دولت يازدهم مشخص گردد، با عنايت خداوند متعال از پشتوانه اخلاص، تقوا، تفکر دقيق، ‌دلسوزی برای تامين منافع و تعهد به مطالبات مردم و همچنين پاسخگويی وزيران پيشنهادی به سوالات و دغدغه‌های نمايندگان بهره خواهيم برد.
وی افزود: در همه مراحلی که در اين دو سه روز پيش رو داريم؛ مطمئنم که اخلاق متعالی دينی و انصاف سرلوحه همه گفتار‌ها و کردار‌ها خواهد بود. بار‌ها اين بنده به عنوان نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد تقاضاهای روسای جمهور گذشته در مورد کسب رای اعتماد برای وزرای پيشنهادی بوده‌ام و اکنون مفتخرم که خود در پيشگاه نمايندگان ملت ايران ايستاده‌ام تا چهره‌های آشنا، کارآزموده و دورانديش را در معرض قضاوت شما قرار دهم. در همين آغاز کار ديديم که تجربه حضور وزای پيشنهادی در کميسيون‌ها و فراکسيون‌های مجلس نشان داد گفت‌و‌گو، همدلی و تفاهم را به دنبال دارد. بسيای از سوالات با صراحت پرسيده شد، اطلاعات بسياری مبادله گرديد و بسياری از سوءتفاهم برطرف شد.
رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه توافق دولت و مجلس بسيار کارگشاست، گفت: مجلس آگاه، پويا و پيگير می‌تواند سلامت و موفقيت قوه مجريه را تضمين نمايد. وزرای پيشنهادی در گزارش خود درباره تعامل با مجلس از نمايندگان آزاده‌ای ياد کرده‌اند که از سر خيرخواهی و دقت نظر، صلاحيت، توانايی و برنامه‌های وزرای پيشنهادی را مورد کنکاش قرار دادند. ما به سهم خود اين دقت نظر‌ها را ارج می‌نهيم و اميدواريم پس از دولت نيز همين گونه تعامل‌ها پابرجا بماند.
وی ادامه داد: اينجانب با شناخت از شرايط خطير کشور و پس از انجام مشورت‌ها و بررسی‌های فراوان تصميم به ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گرفتم و از‌‌ همان ابتدا تلاش کردم تا با تحليل خود از اين شرايط خطير رويکردهايی را که در جهت بهبود امور درنظر داشتم به صورت صريح و شفاف با مردم در ميان بگذارم. مردم نيز با رای خود نشان دادند که با اين تحليل و رويکرد موافقند و بنده نيز از‌‌ همان لحظه اعلام نتايج انتخابات همواره بر خود فرض می‌دانستم که به عنوان يک الزام قطعی رای مردم را به عنان ميثاق بين خود و آنان تلقی کرده و لوازم اجرای آن را فراهم آورم. سوگندی که در همين جا در خانه ملت ادا کردم نيز در چارچوب تاکيد الهی بر اين عهد اجتماعی بود.
روحانی با بيان اينکه بديهی است رای به رئيس جمهور تنها رای به يک شخص نبوده، تصريح کرد: انتظار به حق آن است که ميثاق بين فرد منتخب و مردم از طريق تشکل دولت شکل نهادينه به خود بگيرد تا بتواند خواسته‌های عمومی را محقق گرداند. اينک طی مراسم رسمی در جمهوری اسلامی در يکی از حساسترين مراحل جهت فراهم آوردن مقدمات برنامه‌های اعلام شده قرار داريم و آن رای شما نمايندگان به وزرای پيشنهادی است.
وی خطاب به نمايندگان خاطرنشان کرد: شما که منتخبان مردم هستيد و خواسته‌ها و رجحان‌های آنان را نمايندگی می‌کنيد انتظار آن است که اين فرايند مهم نيز با همدلی و تفاهم به صورت موفقيت آميز طی شود. باتوجه به اينکه رای شما به وزرا صرفا رای به افراد نيست بلکه به مجموعه دولت و برنامه‌های آن نيز است؛ آيين نامه داخلی مجلس به درستی زمانی را برای تدوين برنامه دولت و بحث در مورد آن پيش بينی کرده است. بنابراين تلاش خواهم کرد تا به صورت اختصار تحليل خود از شرايط موجود بيان کرده و برنامه دولت را برای بهبود اوضاع تشريح نمايم.

حسن روحانی همچنين تاکيد کرد: همه می‌دانيم که کشور ما در شرايط دشوار اقتصادی اجتماعی قرار دارد و فشارهای بين‌المللی نيز بر مشکلات افزوده است. اين فشار‌ها نيز نقطه اصلی تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده و تلاش کرده است تا مسيرهای ارتباطی کشور با جهان خارج را محدود يا احيانا مسدود نمايد. صحبت بر اين نيست که تحريم‌ها اثرگذار بوده است يا خير، سخن بنده بر سر آن است که آيا شيوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی شيوه‌های درست و يا مناسب برای حل يک مشکل بين‌المللی است؟ آيا گروگان گرفتن نيازهای اصلی يک جامعه برای حل مساله‌ای که بی‌ترديد می‌تواند راه حل‌های بسياری کم هزينه‌تری داشته باشد، شيوه منطقی عقلانی و قابل قبول و مورد پذيرش بشريت در عصر حاضر و آينده خواهد بود؟
وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد داخلی برخورداری از درآمدهای نفتی فراوان طی سال‌های گذشته می‌توانست فرصت استثنايی برای ظرفيت‌های جديدی به وجود آورد تا از طريق ايجاد اشتغال درآمدزا کشور را در مهم‌ترين گردنه هرم سنی جمعيت عبور دهد. طی سال‌های ذکر شده بودجه دولت با هدف تامين نيازهای اجتماعی رشد جهشی پيدا کرد و از اين طريق تعهدات دولت با افزايش شديد مواجه شد. واردات از محل درآمدهای مستقيم و غيرمستقيم نفتی و علی‌رغم تهديدهای خارجی با رشد فراوان مواجه شد که اتکای آن نياز به تداوم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی داشت.
رئيس جهمور يادآور شد: مصارف سيستم بانکی از منابع پيشی گرفت و فاصله‌ی به وجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شد. در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در تراز پرداخت‌ها بودجه دولت و نظام بانکی مواجهيم که بايد برای رفع آن‌ها بکوشيم. از طرف ديگر دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموع اصلاحات مورد نياز کشور در عرصه واگذاری تصدی‌های دولت پس از ابلاغ سياست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و اصلاح قيمت انرژی؛ اصلاحات مورد نياز کشور طی سال‌های اخير صورت گرفته است که دولت يازدهم بايد رويکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آن‌ها در معابر بعدی مشخص نمايد.
وی افزود: آنچه که در اين مرحله روشن است ضرورت آسيب‌شناسی جدی اقدامات انجام شده است. دولت يازدهم در خط اقتصاد کلان با ۵ سرفصل اقتصادی و يک سرفصل سياست خارجی و البته سرفصلی در زمينه سياست داخلی، خارجی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که برای برخورد صحيح از هر يک از آن‌ها نيازمند برخورداری قابليت و کارآمدی اعضای کابينه است. کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانکی راه ناتمام هدفمندسازی يارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان ۵ سرفصل اقتصادی در کنار مساله تحريم‌های بين‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکيل می‌دهند که دولت در برنامه اقتصادی خود به آن‌ها اهتمام ويژه خواهد داشت.
روحانی گفت: برنامه دولت برای مواجهه با شرايط دشوار موجود شامل دو مرحله مشخص است: اول رسيدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل اساسی آن است. تامين منابع مالی هدفمندی يارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، تنظيم رابطه بين واحدهای توليدی بانک و ساير دستگاه‌های ذيربط و تسهيل فعاليت‌های در حوزه بانکی و تجاری و واقع بينانه بودجه ۹۲ ازجمله اين موارد خواهد بود.

حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه اظهاراتش به کابينه معرفی شده به مجلس اشاره کرد و افزود: در واقع اقدام اينجانب در معرفی کابينه به مجلس محترم باتوجه به ضرورت‌هايی صورت گرفت که پيش از اين عنوان شد و اقدامات دولت با همين اهداف انجام خواهد شد تا به برقراری و ثبات و آرامش کمک کند.
وی افزود: البته در رويکرد بنيادين به مسائل و مشکلات اصلی کشور دولت؛ دو مسير را به موازات يکديگر دنبال خواهيم کرد. از يک طرف در عرصه ديپلماسی تلاش خواهيم کرد تا در چارچوب خاص آن را پيش ببريم و بر مشکلاتی که در اين زمينه به وجود آمده، فائق آييم و بتوانيم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنيم، اما از طرف ديگر محدوديت‌های موجود منابع را به منزله‌ی فرصتی تلقی خواهيم کرد تا به بهره‌بری فعاليت‌ها بيفزاييم.
رئيس جمهور در ادامه اظهار داشت: ما بايد تلاش کنيم تا اولا منابع اقتصادی را افزايش داده و ثانيا تخصيص منابع را بهبود بخشيم که در اين راستا دولت در گام نخست تلاش خواهد کرد در رابطه ميان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغييرات لازم را به وجود آورد به اين معنا که نظام بانکی بتواند محورهای اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد. از طرف ديگر بازار سرمايه نيز محل ديگری برای جذب پس‌انداز‌ها گردد.
روحانی در توضيح بيشتر گفت: اگر بخشی از منابع اقتصادی به عنوان مرکزی برای تامين منابع مالی بنگاه‌ها درآيد؛ تسهيل مناسبی برای فعاليت‌های توليدی صورت خواهد گرفت. در بخش بنگاه‌ها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهيم پرداخت تا عظيم‌ترين فعاليت‌های توليدی را به وجود آوريم و با بدست آوردن بازده مناسب به جذب بيشتر منابع به امور توليدی کمک کنيم و بازنگری شيوه‌های اصل ۴۴ در همين راستا معنا پيدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اولويت ديگر دولت تدبير و اميد تصريح کرد: ‌ اولويت ديگر دولت کاهش رشد نقدينگی است تا از اين طريق شتاب تورم کنترل گردد، کاهش تورم به رشد سرمايه گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد که نتايج مثبت آن قابل توجه خواهد بود.
روحانی ادامه داد: در سال جاری مطالعات موردنياز برای ارزيابی چگونگی اجرای هدفندسازی يارانه‌ها و شيوهای آن برای کسب و کار و انرژی آغاز خواهيم کرد و براساس آن نظام انرژی را به سمت هدفمندسازی سوق خواهيم داد و پيامدهای اين تغيير بر مدل کسب و کار و بخش انرژی آغاز خواهيم کرد و همراه با آن نظام ارزی کشور را نيز به تدريج به سمت يکسان سازی نرخ ارز سوق خواهيم داد و بايد بسيار کارا‌تر و با تاکيد بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآيد.
به گفته وی، اولين آزمون دولت يازدهم در بودجه سال ۱۳۹۳ مواردی که عنوان شد، ترتيب اثر داده خواهد شد که مطمئنا بر مبنای معيارهای انضباط مالی، انضباط پولی، شفافيت حداکثر سازی منابع، افزايش منابع و مواردی از اين دست تنظيم خواهد شد.
رئيس جمهور به نقش وزرای تاثيرگذار در اين مسائل اشاره کرد و افزود: در اين چارچوب نقش وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پروزش، علوم تحقيقات و فناوری کشور و دفاع در مديريت هزينه‌ها و نوآوری در ساز و کارهای مديريت تحت حوزه خود بسيار تعيين کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: از طرف ديگر دولت در حوزه‌هايی با بنگاه‌های بزرگی سرو کار دارد که نقش بزرگی برای درآمدزايی کشور تاثير دارند و وزارت نفت وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت نيرو در ثمره اين حوزه وجود دارد. يکی از اين دلايلی که اين حوزه‌ها را در نظر داشته‌ام قدرت مديريت و برقراری ارتباط با اين بنگاه‌های بزرگ است.
روحانی يادآور شد: در زمينه سياست خارجی باور اين دولت برای اتخاد و بهره‌گيری از مشی و سياست مبتنی بر اعتدال است. اعتدال به معنای ايجاد توازن ميان آرمان و واقعيت در مسير جهت دادن واقعيت به سمت آرمان‌ها است.
به گفته وی، گفتمان اعتدال در سياست خارجی در دولت تدبير و اميد سياستی متوازن هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقاء جايگاه منزلت و امنيت و توسعه کشور می‌باشد.
وی بار ديگر بر اينکه در گفتمان اعتدال افراط و تفريط جايی نخواهند داشت، اظهار داشت: بار‌ها تاکيد کردم فرصت سازی و ايجاد تنش در محافل حياتی و ايجاد تعامل سازنده می‌باشد تعاملی که از آن حرف می‌زنيم بر پايه تقابل مشترک شکل خواهد گرفت.
روحانی ادامه داد: توجه به ديپلماسی عمومی و استفاده از تمام ظرفيت‌های حوزه ديپلماسی عمومی و توجه به سياست خارجی رويکرد دولت به اين حوزه از سياست خواهد بود. دستگاه سياست خارجی کشور بايد چنان توانا، ‌مدير و هوشيار باشد تا بتواند در تمام عرصه‌ها لحظه‌ای منافع جمهوری اسلامی را مورد غفلت قرار ندهد.
رئيس جمهور افزود: تلاش من اين است که کارآمدی را در اين حوزه از سياست خارجی به اوج رسانده و آن را به قابليت‌های موجود در آن ارتقا دهم سياست خارجی عرصه تهديد نيست و چنين عرصه‌ای خطيری در عرصه گفتار و متعادل و سنجيده و اجرای دقيق و حرفه‌ای می‌طلبد چراکه سياست خارجی عرصه تصميم گيری است و تصميم گيری در گروی دقت و عمل است.
وی ضمن تأکيد بر حساسيت بالای عرصه سياست خارجی گفت: کوچک‌ترين بی‌دقتی در اين عرصه مخل امنيت بوده و در برخی عرصه‌ها غيرقابل جبران می‌باشد.
روحانی در ادامه اظهاراتش خلاصه وار به مواردی اشاره کرد و گفت: مواردی که مطرح می‌کنم می‌تواند برای دولت تدبير، اميد، از اولويت‌ها باشد و ظرفيت‌های بسياری برای تحقيق اميد ملت وجود دارد.
رئيس جمهور يادآور شد: رئيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. برنامه سياسی رئيس جمهور نيز معطوف به اجرايی کردن کليه قوانين اساسی به ويژه فصل سوم آن خواهد بود. در اينجا با برخی کاستی‌ها مواجهيم که ازجمله فقدان امور شهروندی و ناکافی‌های تامين آن را می‌توانيم به شمار آوريم. کوتاهی عمر احزاب و برنامه‌های ناکافی برای فعاليت‌های احزاب و مواردی ديگر از اين قبيل را می‌توان به مرور زمان به طور مفصل برشمرد و راه‌حل‌های تدبير شده برای آن را نيز ارائه کرد.
وی موارد ديگری را هم عنوان کرد و گفت: براين اساس همبستگی اجتماعی اهتمام به اعتماد عمومی در سرمايه جامعه اهتمام به سطح ثبات در سياست‌های اجتماعی و اقتصادی و تقويت مناسبات حاکميتی و مليتی و تقويت منش عمومی، همزيستی مسالمت آميز در اسلامی کردن بسياری از مباحثی که در ايران زمين وجود دارد و افزايش مشارکت در وجه مردم از اهداف نظام جمهوری اسلامی در دولت تدبير و اميد به شمار می‌رود.
روحانی از توجه دولت تدبير و اميد به عرصه فرهنگ هم نمونه‌هايی مثال زد و تصريح کرد: همچنين اين دولت نگاهی به مباحثی که در حوزه فرهنگ وجود دارد نيز اهميت می‌دهد مباحثی از قبيل صيانت از فرهنگ، تقويت و اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقا فرهنگی و عمومی، تضمين آزادی‌های قانونی و منزلت نيروهای فرهنگی و هنری و همچنين رونق و ارتقا فرهنگی و هنری هنرمندان و فعالان هنری، بهره‌گيری از تمام ظرفيت‌های اطلاعات و فناوری در عرصه نظام برای بهبود عرصه فرهنگ و هنر از ديگر مباحث مورد نظر دولت تدبير و اميد می‌باشد.
رئيس جمهور در ادامه گفت: به نمايندگان و ملت شريف ايران عرض می‌کنم که در ساليان گذشته به طرق مختلف از سختی‌هايی که جامعه تحمل می‌کرد آگاه می‌شدم و از صميم قلب باور داشتم که ايرانيان بايد بهتر زندگی کنند.
وی ادامه داد: بر همين اساس تصميم گرفتم آبروی خويش را که بر اثر خدمت در طول ساليان سال در نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران کسب کرده بودم بدون هيچ محافظه کاری در ميان بگذارم و استوار وارد ميدان شوم و احساس کردم که جامعه از افراط و تفريط به تنگ ‌آمده و اعتدال مورد استقبال جامعه خواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد: بر همين اساس مردم نيز با استقبال از اعتدال و تدبير موجب پيروزی اين تفکر در انتخابات شدند.
وی ادامه داد: اکنون نيز معتقدم می‌توان به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمان بندی معقول و با همدلی همه مسئولان پاسخ مناسب داد و حال نيز بر همين اساس با تدوين چارچوب دولت و انتخاب کابينه می‌خواهيم به اين مهم دست يابيم.
رئيس جمهور با بيان اينکه خدا را شاهد می‌گيرم که از لحظه لحظه وقتم برای انتخاب شايسته‌ترين‌ها استفاده کرده‌ام اظهار داشت: بر همين اساس اطمينان می‌دهم که شايسته‌ترين افراد را برگزيدم و از‌‌ همان ساعت اول قول دادم که مشورت پذيرباشم و بر همين اساس از‌‌ همان ساعات اول کارگروه‌هايی را برای انتخاب اعضای کابينه تشکيل دادم.

حسن روحانی در دفاع از وزرای پيشنهادی خود گفت: چهار کارگروه اصلی برای معرفی وزرای پيشنهادی تشکيل داديم. همزمان ۲۰ کارگروه فردی با بيش از ۵۰۰ نفر از نخبگان کشور بالغ بر ۶ هزار نفر ساعت کار فشرده صورت گرفت تا فهرست وزرای معرفی شده و برنامه‌های آن‌ها تدوين شود.
وی افزود: با صراحت ادعا می‌کنم کابينه حاصل خرد جمعی تعداد کثيری از نخبگان کشور بوده است و در انتخاب وزرا به هيچ عنوان سهم خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده و هيچ حزب و گروه و جناحی در تصميم‌گيری من نسبت به وزرا به بنده فشار نياورده و هيچ وزيری به عنوان سهم گروه خاصی مدنظر نيست.
روحانی ادامه داد: به تمام وزرای پيشنهادی شرط شده است که افکار و عقايد آن‌ها و وابستگی‌های گذشته‌شان محترم است اما آمدن آن‌ها به دولت صرفا به خاطر دانش، تخصص، تجربه و کارايی آن‌ها در اين مقطع بوده است. همچنين به آن‌ها شرط شده که در انتخاب همکارانشان معيارهای حزبی و جناحی را به کار نگيرند و اصل را بر شايسته‌سالاری و اعتدال و فراجناحی بودن بگذارند.
وی با تاکيد براينکه مبنای بنده در انتخاب وزرا و سپس معاونين خود بر مبنای همين شايسته سالاری و اعتدال بوده است، گفت: قطعا شما در رای خود معيارهای اصلی انقلاب دينی و اخلاقی کارآمدی و نجات کشور را بدون درنظر گرفتن وابستگی‌های سياسی و جناحی مدنظر قرار خواهيد داد.
رئيس جمهور همچنين تصريح کرد: تمام وزرای انتخاب شده از دلسوزان نظام و مطيعان رهبری و افرادی هستند که آماده فدارکاری برای کشور می‌باشند. من شخصا از تک تک آن‌ها برای همکاری با دولت آينده تقاضا کردم و آن‌ها برای خدمت به کشور اين وظيفه را به دوش گرفتند. مجلس شورای اسلامی و نمايندگان طبق قانون اساسی دستشان برای هرگونه رای و بحث و بررسی باز است و همه ما نيز به رای مجلس احترام خواهيم گذاشت.
وی با بيان اينکه برای انتخاب وزرای پيشنهادی ۲۸ معيار درنظر گرفته شد، گفت: من مدعی نيستم که آنچه انجام شده کامل و بدون نقص است و باور ندارم که در تصميم گيری خود کاملا درست و بدون خطا عمل کردم اما تمام تلاش خود را به خرج دادم تا انتخاب‌های شايسته داشته باشم. من به شايستگی افرادی که برگزيدم ايمان دارم و معتقدم که همراه با سياست‌های کلی کشور حرکت خواهند کرد.
روحانی افزود: همکاران معرفی شده خود را از آن جهت برگزيدم که بر تحقق اهداف و برنامه‌های خود تاکيد داشتم. کسانی را انتخاب کردم که به خوبی از پس تحقق اين برنامه‌ها برآيند. مجموعه رايزنی‌ها موجب تشکيل فهرست اين وزرا شد. در ارائه اين فهرست مشکلات کشور و توانمندی‌های افراد را مدنظر قرار دادم و تلاش کردم به ويژه در حوزه اقتصادی، سياسی و فرهنگی وزرايی را کنار هم بگذارم که توان کار جمعی هماهنگ با اهداف دولت را داشته باشند.
وی با تاکيد براينکه شرايط کشور را پيچيده‌تر از آن ديدم که به خود اجازه آزمون و خطا بدهم، گفت: با تمام وزرای پيشنهادی شرط کردم که مديريت استعدادهای جوان و پرورش نخبگان را در اولويت کاری خود قرار دهم و به اين واقف هستم که مشکلات پيش رو بسيار عميق است اما هنوز هم بسيار خوش بين هستم من به اراده خدا ايمان دارم و به هدايت‌های رهبری اميد بستم که همواره و يار ديرينه خود را مورد تفقد قرار داده‌اند. به حمايت‌های همکاران مجلس اميدوارم که فرزند مجلس را تنها نخواهند گذاشت. من به اين ملت بزرگ اميد دارم که منتخب خود را به صبرو ثبات ياری خواهند کرد.

Advertisements

دربارهٔ seyedezatollahrashmi

فعال سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی خونخوار

Posted on اوت 12, 2013, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: