بایگانی روزانه: ژانویه 2, 2014

جزئیات آخرین تقلب مالی بابک زنجانی و حمایت شائبه برخی مجلسی ها از وی!

عصرایران : افشای پشت صحنه توطئه دومیلیارد یورویویی تاجیکستان پس از وقاحت برخی نمایندگان.
با گذشت دو روز از بازداشت بابک زنجانی وفاش شدن ابعاد تکان دهنده ای از مافیای اقتصادی ، برخی نمایندگان مجلس همچنان برحمایت از این عنصر پافشاری می کنند.
به گزارش خبرنگار عصر ایران، سه هفته قبل دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود در مصاحبه هایی مدعی شدند که بابک زنجانی بدهی دو ونیم میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت پرداخته است در حالیکه بانک مرکزی و وزرات نفت دریافتن چنین پولی را تایید نمی کردند.

اصرار این نمایندگان بر دفاع از بابک زنجانی به حدی رسید که 12 نماینده طی نامه سرگشاده به روسای قوا خواستار برخورد با بابک زنجانی شده واز اینکه برخی اعضای کمیسیون اصل نود به وکیل مدافع بابک زنجانی تبدیل شده اند اظهار تاسف کردند.

با این وجود حمایت این نمایندگان از بابک زنجانی همچنان ادامه پیدا کرده است به نحوی که حتی پس از دستگیری وی نیز در جعلی بودن واریزی پول توسط بابک زنجانی تردید می کنند.

در این شرایط عصرایران برای نخستین بار جزئیاتی از این موضوع را فاش می کند.
حدود چهل روز قبل بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت ،  به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است ، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه ای به بانک کنت  بابک زنجانی می دهد که بصورت تلویحی واریزی پول را تایید می کند.

برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می کند و با معاونین بانک ملی تاجیسکتان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می کنند.

به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی اعتبار است.
در واقع ، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک ، در طرحی مشترک ، در صدد بودند با سند سازی هایی ، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند!

در این شرایط اصرار برخی نمایندگان برجعلی نبودن واریزی پول توسط بابک زنجانی به شدت شائبه ساز است.
گفته می شود بخش مهمی از ثروت زنجانی ، از راه هایی مشابه این به دست آمده است و برخی صاحب منصبان در دولت قبل نیز در این راه ، او را یاری کرده اند و ای بسا اگر شرایط مانند قبل بود ، این دو میلیارد یورو نیز با اسناد مجعول ، کارسازی و بایگانی می شد.

عکس / بارش برف در تهران

آقای ‌هفت ‌تيركش؛ اینجا تهران‌است نه ‌تگزاس

بهارنیوز: سايت خرداد در نقدي نوشت: فارغ از علقه‌ها و علایق مذهبی و شدت و حدت آن کمتر کسی است که گوش به مداحی نداده باشد، آنانی که از شجاعت و شهامت و مردانگی و آزادگی بزرگان دین مي‌گویند و صدای سوزدارشان و هارمونی دلنشین اجرایشان بر دل مي‌نشیند و مردم را جذب مي‌کند. اما این روزها مداحان کشور نه با صوت جلی شان نه با رفتار مردم دارنه شان نه با ادب و متانتی که انتظارش می‌رود که با سکنات و وجناتی خود را در عرصه عمومی طرح و عرضه مي‌کنند که چندان خوشایند نبوده و خاطره خوشی در اذهان باقی نمي‌گذارند.

درطول چند سال گذشته مداحان خود را یک پای دعواها و مجادلات سیاسی کرده اند و حضور در این موضع و عملکردهای معطوف به آن باعث رفتارهایی شده که بر خاطر جامعه و بخصوص طیف‌هاي مذهبی که با این افراد و نغمه‌هاي آنان خاطره دارند، چنگ مي‌اندازد. یکروز مداحی از تریبون عمومی الفاظ نادرست و ناشایست و قبیح بکار مي‌برد، روز دیگر آن یکی مداح به مقامات عالیرتبه نظام توهین مي‌کند و برایشان آرزوی مرگ مي‌کند چون همداستان با وی و طیف فکری اش نیستند، روزدیگر این یکی مداح برای یک از کاندیداهای انتخاباتی دم مي‌گیرد و برایش مایه مي‌گذارد و در برابر همگان رویکرد سیاسی اش را هویدا مي‌کند.

وقتی جایگاه ها دچار خلط مبحث شد و افراد دچار چندگانگی معرفتی شدند نتیجه اش این مي‌شود که در یک اقدام عجیب و سئوال برانگیز یک مداح مشهور و شناخته شده در یکی از اتوبان‌هاي تهران اسلحه مي‌کشد و چندین گلوله شلیک مي‌کند. روایت همراهان فکری و سیاسی این فرد آنست که وی بخاطر حفظ امنیت خود و خانواده اش بسوی افراد اراذل و اوباش شلیک کرده است، روایت دیگر مي‌گوید که او بسوی ماشین یک خانواده شلیک کرده و اراذل و اوباشی درکار نیست.

نکته جالب آنست که گویا تصادفی رخ داده و دعوایی پا مي‌گیرد و ایشان نیز مرحمت کرده و چندین گلوله شلیک مي‌کند که زهر چشمی گرفته باشد. این روایت از آن رو صادق تر مي‌نماید که فردی که ماشین اش مورد اصابت گلوله قرار گرفته با نیروی انتظامی تماس مي‌گیرد و شکایتی را نیز در دادگستری طرح مي‌کند. بدیهی است که اگر وی اراذل و اوباش بوده و ریگی به کفش داشته هیچ گاه به دنبال پیگیری این پرونده نمي‌رفته است. ضمن آنکه فرد آسیب دیده اعلام کرده که خانواده‌اي در کار نبوده و دوستان خاص ایشان در ماشین بوده اند.

اصلا فارغ از صحت و سقم این روایت ها نکته آنست که شان یک فردی که خود را متمسک به آداب مسلمانی مي‌داند این است که به شلیک گلوله در منظر عموم و در خیابان‌هاي شهر دست بزند؟ شاید ایشان خیابان‌هاي تهران را با تگزاس اشتباهی گرفته اند! اگر ایشان شخصیت برجسته‌اي هستند و برای حفظ امنیت خود دست به این اقدام زده اند چرا با پلیس تماس نگرفته و این نکته را گوشزد نکرده‌اند؟ اصلا چرا وقتی با اراذل و اوباش درگیر شده‌اند با مدد همان سلاح گرم این افراد را زمین گیر نکرده و تحویل پلیس نداده‌اند؟ چرا پلاک ماشین این افراد را به پلیس گزارش نکرده اند؟. ضمن آنکه دوربین‌هاي راهنمایی و رانندگی نیز مي‌توانند راوی خوبی برای این ماجرا باشند.

با توجه به جایگاه این فرد و بعد رسانه‌اي آن خوبست که مدعی العموم به این پرونده ورود کرده و در راستای تنویر افکار عمومی گزارشی مبسوط و مشروح به مردم داده شود که اگر کار اراذل بوده آنان محاکمه شده و بسزای ایجاد ناامنی خود برسند و اگر این مداح معروف از موقعیت و جایگاه خود سوء استفاده کرده با او برخورد جدی شود.

حکم قانون برای یکان یکان شهروندان یکسان است و به خصوص در این مورد که چهره‌اي معروف پایش در میان است موضوع حادتر بوده و نیاز به رسیدگی عاجل وجود دارد. در واقع نباید این ذهنیت در مردم جاری و ساری شود که برخی در برابر قانون و احکام جزایی و کیفری آن مصونیت دارند و کسی نمیتواند متعرض آنان شود.

علت العلل پیدایش جمهوری اسلامی از آن حیث بود که خاصه خواری ها و رانت خواری‌هاي حلقه‌هاي قدرت را درهم کوبیده و حقوق عامه مردم را استیفا کند و بدیهی است که حرکت در مسیر این پاردایم و میثاق عمومی که در قانون اساسی مورد تاکید و تصریح قرار داده وظیفه بدیهی تمامی ارکان قدرت است. قرار نیست در جمهوری اسلام عده‌اي خود را خودی و فراتر از قانون بدانند و خیابان‌هاي تهران را با صحنه‌هاي دوئل خیابانی در غرب وحشی یکسان بگیرند.

جمعیت کم بود، سردار نقدی سخنرانی نکرد

جمع دانشجویی در میدان فلسطین تهران به مناسبت فرارسیدن 9 دی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، برخلاف اعلام قبلی برگزارکنندگان این مراسم، قرار بود سردار محمدرضا نقدی – رییس سازمان بسیج مستضعفین – در این مراسم سخنرانی کند اما وی در این مراسم سخنرانی نکرد.

طبق گفته برگزارکنندگان این مراسم، سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در میدان فلسطین حضور یافت اما پس از مشاهده جمعیت شرکت‌کنندگان در میدان فلسطین ترجیح داد که سخنرانی نکند و تجمع را ترک کرد.

در میدان فلسطین حدود 300 نفر حضور یافته بودند.

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: